22.2.2022

Jednání vedení Krajské zdravotní, a.s., s odborovými organizacemi o navýšení mzdových tarifů vedlo ke shodě

Jednání vedení Krajské zdravotní, a.s., s odborovými organizacemi o navýšení mzdových tarifů vedlo ke shodě

V pátek 18. 2. 2022 proběhlo jednání zástupců vedení Krajské zdravotní, a.s., v čele s MUDr. Ondřejem Štěrbou, předsedou představenstva, a zástupců odborových organizací o navýšení mzdových tarifů pro další období.  Za odbory se jednání zúčastnili také předsedkyně OSZSP ČR Bc. Dagmar Žitníková a předseda LOK-SČL MUDr. Martin Engel.

Odbory požadovaly, a to po celé období kolektivního vyjednávání, navýšení mzdových tarifů o 6 % pro všechny zaměstnance, a navýšení benefitů přiznaných současnou kolektivní smlouvou. Jakékoliv jiné informace neodpovídaly průběhu kolektivního vyjednávání.

Tuto záležitost si obě strany vyjasnily.

Jednání skončilo dohodou. S účinností od 1. 3. 2022 dochází k navýšení mzdových tarifů, a to o 6 % pro všechny zaměstnance Krajské zdravotní beze změn již přiznaných benefitů.

„Vážíme si práce všech našich zaměstnanců, bez kterých by nemocnice sdružené v Krajské zdravotní nemohly poskytovat zdravotní péči v co nejvyšší možné a dostupné kvalitě. Jsme rádi, že jsme nakonec došli ke shodě se zástupci odborových organizací,“ říká k uzavření dohody předseda představenstva Krajské zdravotní, a.s., MUDr. Ondřej Štěrba.

Nyní je před vedením Krajské zdravotní, a.s., a odbory závěrečné jednání o kolektivní smlouvě, která bude účinná od 1. března 2022.

 

Zdroj: info@kzcr.eu


21.2.2022

Nové injekční aplikátory TUGI získalo Centrum pro léčbu roztroušené sklerózy v teplické nemocnici Krajské zdravotní jako první v České republice

Deset silikonových aplikátorů TUGI model 1 se vzhledem stylizovaného mrkajícího kocoura získalo Centrum pro léčbu roztroušené sklerózy při Neurologickém oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z. (RS centrum). Je prvním zdravotnickým pracovištěm v Českém republice, které díky daru věnovaného ve spolupráci výrobce TUGI a společnosti SWISS PHARMA může tohoto pomocníka při aplikaci léků z předplněných injekčních stříkaček při domácí léčbě svým pacientům nabídnout.

„Velmi děkujeme za tento originální dar. Těší nás, že budeme prvním pracovištěm, které může nový aplikátor TUGI vyzkoušet.  Věříme, že umožní odbourat u řady pacientů obavy a stres spojený s aplikací injekční léčby,“ řekla MUDr. Marta Vachová, primářka Neurologického oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z., a vedoucí RS centra.

„Tento unikátní silikonový aplikátor pro podkožní aplikaci biologické léčby injekcí ve tvaru roztomilého zvířátka je svým designem, konstrukčním řešením a zajištěním bezpečnosti při použití opravdu revoluční. Pacient běžně dostává aplikátory, kde si zvolí délku vpichu eventuálně i rychlost aplikace, ve formě pera nebo jiného automatu, při nastavování pracuje s čísly. U této jednoduché „hračky“ vše určuje tím, jak hluboko zasune jehličku mezi uši kočičky. Nezmáčkne knoflík, který by za něj jako dosud aplikaci provedl, ale sám si parametry nastaví. Podle mého mínění mu novinka přináší větší svobodu, než umožňuje přístroj. Použitý materiál vzbuzuje příjemné emoce. To je velmi důležité, protože se snažíme, aby biologická injekční léčba, která není příliš příjemná, byla snesitelná, a aby k ní pacient zaujal kladný postoj. Lék, který si pacient aplikuje s pozitivní emocí je více účinný,“ vysvětlila MUDr. Marta Vachová.

Světově unikátní aplikátor TUGI s lidským příběhem, který naleznete na stránkách www.tugi.cz, byl vyvinut a je vyráběn v České republice a má celosvětový potenciál, stejně jako TUGI model 2 ve tvaru růžového slona na aplikaci nízkomolekulárních heparinů.

                                                                     

Zdroj: info@kzcr.eu

 


MUDr. Marta Vachová, primářka Neurologického oddělení Nemocnice Teplice, o.z., a vedoucí tamního Centra pro léčbu roztroušené sklerózy s novým injekčním aplikátorem TUGI – mrkajícím kocourem. Foto: Krajská zdravotní, a.s.

MUDr. Marta Vachová, primářka Neurologického oddělení Nemocnice Teplice, o.z., a vedoucí tamního Centra pro léčbu roztroušené sklerózy s novým injekčním aplikátorem TUGI – mrkajícím kocourem. Foto: Krajská zdravotní, a.s.


17.2.2022

Očkovací centra Krajské zdravotní upraví provozní dobu, v ústecké Masarykově nemocnici již od soboty

Očkovací centra proti nemoci COVID-19, jejichž provoz zajišťuje prostřednictvím svých nemocnic Krajská zdravotní, a.s., (KZ) upraví provozní dobu. Jako první v pavilonu „I“ Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem již od soboty 19. února 2022. Následovat budou změny u očkovacích center i v dalších městech, kde má KZ své nemocnice. Úprava provozní doby jednotlivých pracovišť reaguje na aktuální zájem veřejnosti o očkování proti nemoci COVID-19.

Přehled očkovacích míst proti nemoci COVID-19 v působnosti nemocnic Krajské zdravotní, a.s., po úpravě provozní doby:

Děčín

Budova ČVUT, Pohraniční 1288/1, 405 01 Děčín
PROVOZNÍ DOBA DO 27. ÚNORA: ÚT a SO 8:00 – 11:00 hodin, ČT 13.00 – 15.30 hodin
V týdnu od 28. února do 6. března je očkovací centrum uzavřeno. V následujícím týdnu bude provozní doba upravena dle množství registrací.

Očkování zaregistrovaných dětí ve věku 12 – 15 let proti onemocnění COVID-19 probíhá v pátek od 8:00 do 12:00 hodin v budově E, 1. patro, a to do pátku 4. března. V následujícím týdnu bude provozní doba upravena dle množství registrací.

Ústí nad Labem

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem
Infekční oddělení, budova I, Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem
PROVOZNÍ DOBA OD 19. ÚNORA: PO, ST, PÁ 7:00 – 19:00 hodin, So 7:00 – 13:00 hodin (poslední očkování 30 minut před koncem provozní doby)

Děti od 5 do 15 let jsou očkovány v pondělí. Ve středu probíhá také očkování samoplátců.

Očkují se také zájemci bez předchozí registrace.

Teplice

Nemocnice Teplice
budova J, Duchcovská 53, 415 29 Teplice
PROVOZNÍ DOBA OD 21. ÚNORA: PO a PÁ 8:00 – 15:00 hodin (polední přestávka 12:15 – 13:00 hodin), po předchozí registraci a rezervaci termínu (poslední pacient bude naočkován nejpozději v 14:55)

Očkování zaregistrovaných nezletilých ve věku 12 – 15 let probíhá v ordinaci Lékařské pohotovostní služby, Interní pavilon J, vždy v PÁ 8:00 – 11:00 hodin.

Most

Nemocnice Most
budova B, vstupní vestibul, 1. podlaží
J. E. Purkyně 270, 434 64 Most
PROVOZNÍ DOBA OD 1. BŘEZNA: PO – SO 7:20 – 15:20 hodin (polední přestávka 12:00 – 12:30 hodin)

Očkování zaregistrovaných nezletilých ve věku 12 – 15 let v budově C, 1. podlaží, dětské odborné ambulance, pouze v PÁ 7:30 – 14:30 hodin (polední přestávka 12:00 – 12:30 hodin).

Chomutov

Nemocnice Chomutov
budova H (je označeno, vchod od "lesa"), Kochova 1185, 430 12 Chomutov
PROVOZNÍ DOBA OD 1. BŘEZNA: PO a ST 8:00 – 16:00 hodin, PÁ 8:00 – 18:00 hodin (polední přestávka 12:30 – 13:30 hodin)

Očkování zaregistrovaných nezletilých ve věku 12 - 15 let v pavilonu H každý PÁ 15:00 – 18:00 hodin.

Litoměřice

Nemocnice Litoměřice
Pavilon A – hlavní vstup (vlevo za podatelnou), Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice
PROVOZNÍ DOBA DO 25. ÚNORA: PO 14:00 – 20.00 hodin, ÚT – PÁ 15:00 – 20.00 hodin (poslední registrace jsou na 19:15)

PROVOZNÍ DOBA OD 28. ÚNORA: PO 14:00 – 20:00 hodin, přičemž čas bude vyhrazen 14:00 – 16:00 hodin pro děti ve věku 5 – 11 let, 15:30 – 19:00 hodin pro děti ve věku 12 – 15 let od a 17:00 – 20:00 hodin pro dospělé

PÁ 15:00 – 20:00 hodin - vyhrazeno starším 16 let pro všechny dávky a všechny dostupné očkovací látky.

Rumburk

Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. - pracoviště Rumburk
areál Podhájí, v prostorách bývalé interní ambulance, Lesní 1062/26, 408 01 Rumburk
PROVOZNÍ DOBA OD 28. ÚNORA: PO, ST a ČT 7:00 – 14:00 hodin (polední přestávka 11:30 – 12:00 hodin, poslední očkování 15 minut před koncem provozní doby), ČT 12:00 – 14:00 hodin očkování dětí ve věku 12 – 15 let

Očkování pouze zaregistrovaných nezletilých ve věku 5 –11 let každý PÁ 8:00 – 12:00 hodin.

Více informací k vakcinaci proti nemoci COVID-19 najdete na www.kzcr.eu nebo na www.kr-ustecky.cz.

          

Zdroj: info@kzcr.eu

 


17.2.2022

Krajská zdravotní povolí návštěvy ve svých nemocnicích

Krajská zdravotní, a.s., na základě rozhodnutí Krizového štábu Ústeckého kraje od 21. února 2022 povolí návštěvy na lůžkových odděleních nemocnic ve správě společnosti, tedy v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě, Chomutově, Litoměřicích a Rumburku.

Pro návštěvy však bude i nadále platit povinnost dodržovat platná protiepidemická opatření v podobě používání ochrany nosu a úst respirátory FFP2, dodržování minimalizace počtu návštěvníků a patřičných rozestupů ve zdravotnických zařízeních.

Návštěvy na neinfekční části oddělení následné péče se řídí dle platného domácího řádu. Na infekčních odděleních jsou pak návštěvy i nadále výrazně omezeny. Přesný režim návštěv je v gesci ředitelů jednotlivých nemocnic.

Zákaz návštěv na všech lůžkových stanicích ve všech nemocnicích Krajské zdravotní, a.s., platil od 4. listopadu 2021 jako preventivní opatření na ochranu před nákazou koronavirem SARS-CoV-2 způsobujícím onemocnění COVID-19.

 

Zdroj: info@kzcr.eu


17.2.2022

Stabilizace a modernizace rumburské nemocnice pokračuje, chystají se rozsáhlé změny

Rumburská nemocnice úspěšně rozšiřuje svůj zdravotnický tým, nejnovější posilou je zkušený primář chirurgického oddělení MUDr. Eidi Hakimi, který je ve funkci od 1. 2. 2022. Kvalitní zdravotní péče vyžaduje i odpovídající materiální zázemí. Nemocnici proto čeká celá řada výrazných změn. Na nové přístrojové vybavení již bylo získáno 150 milionů z programu REACT-EU, plánovaná je také rozsáhlá rekonstrukce stávajících prostor, a i nová výstavba v areálu nemocnice. Na stavební část schválil Ústecký kraj dotaci ve výši 400 milionů korun.

Krajská zdravotní, a.s., (KZ) připravila zadávací řízení na novostavbu budoucí hlavní budovy a souvisejících provozů s projektovou cenou, která lehce přesahuje již přislíbené finanční prostředky. Rozdíl byla KZ připravena krýt z vlastních zdrojů. Nabídky podané ve výběrovém řízení ale převýšily předpokládanou cenu stavby tak zásadně, že představenstvo společnosti muselo kvůli nedostatečnému finančnímu krytí tuto zakázku zrušit.

Výsledek výběrového řízení odráží aktuální napjatou situaci ve stavebnictví. Jedním z důvodů vysoké ceny však mohla být i skutečnost, že zadávací řízení bylo připraveno metodou „Design and Build“, kdy dodavatel zpracovává dokumentaci k realizaci stavby a provádí i stavbu samotnou. Tato metoda může vést k jejímu urychlení, dodavatel však nese poněkud vyšší riziko a tomu jsou v současné době stavební firmy méně otevřené kvůli nepředvídatelným výkyvům v cenách stavebních materiálů.

Příprava rozsáhlých investic v nemocnici v Rumburku dále pokračuje. KZ vyhodnocuje všechny možnosti a ve spolupráci s Ústeckým krajem jako jediným akcionářem hledá řešení, jak zajistit případné úpravy projektu a jeho financování tak, aby výsledek byl komfortní pro pacienty a zdravotníky rumburské nemocnice a zvládnutelný pro KZ. Vedení Krajské zdravotní, a.s. kromě kraje komunikuje i s jednotlivými municipalitami, jejichž součinnost vnímá jako jednu ze zásadních.

 

Zdroj: info@kzcr.eu


16.2.2022

Nadační fond věnoval kufříky pro odložené děti v Nemocnici Most

Nedonošenecká část perinatologického centra Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z., převzala od Nadačního fondu La Vida Loca speciální kufříky v rámci projektu „Kufříky pro život“ určené pro novorozené děti, se kterými se život nemazlil.

„Projekt vznikl na podkladě toho, že až 500 dětí je každoročně odloženo nebo z různých důvodů odebráno matce přímo v porodnici. Aby jednou netápaly, jak přišly na svět, jak vypadaly a zda je vůbec měl někdo rád, uchováváme vzpomínky na začátek jejich života v kufřících a pomáháme jim tak v období hledání vlastní identity,“ vysvětluje primářka Dětského a dorostového oddělení Nemocnice Most MUDr. Marie Váchová.

Kufřík je určen pro novorozence, kteří rovnou z porodnice putují do pěstounské péče, do adopce nebo do kojeneckého ústavu. Jeho součástí je první hračka, fotoalbum s fotografiemi po porodu, oblečení, dudlíky a lahvička, někdy i otisky malých nožiček.

„Spolupráce s Nadací La Vida Loca funguje v Nemocnici Most od dubna 2019. Od té doby tu nadační fond rozdal celkem 27 kufříků. Projekt běží v rámci 60 porodnic v celé republice,“ dodává MUDr. Marie Váchová.

 

Zdroj: info@kzcr.eu

Staniční sestra Petra Bláhová a primářka MUDr. Marie Váchová (vpravo)

Staniční sestra Petra Bláhová a primářka MUDr. Marie Váchová (vpravo)


15.2.2022

Dostavba děčínské nemocnice probíhá podle plánu, v příštím roce s pacienty vypomohou nemocnice v Rumburku a Litoměřicích

Krajská zdravotní, a.s., (KZ) v říjnu 2021 odstartovala dostavbu děčínské nemocnice. Realizace investiční akce s názvem „Nový pavilon Emergency včetně  operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z. (I. etapa)“ pokračuje podle harmonogramu. Ten v roce 2022 předpokládá práce na hrubé stavbě. Další fáze v roce 2023 však již přinesou omezení péče, proto s pacienty vypomohou nemocnice KZ v Rumburku a Litoměřicích.

„Letos bude vznikat hrubá stavba, což je samozřejmě zatěžující, ale nikoliv omezující pro zdravotní péči. Problém nastane v roce 2023, kdy začne propojování staré části areálu a nových budov. Bude nutné péči v nemocnici omezit, ale nechceme ji zcela vyřadit. V rámci Krajské zdravotní dojde k přesměrování pacientů a poskytování především elektivní péče v jiných nemocnicích. Dohodli jsme se s řediteli v Rumburku a Litoměřicích,“ uvedl MUDr. Michal Hanauer, MBA, ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z.

Jak dále informoval, v současnosti pokračují podle itineráře zemní práce jako příprava na samotnou stavbu. „Provedly se demolice starých budov patologie a skladů a přeložka vnitřních sítí v nemocnici, protože přes staveniště procházely veškeré elektrické, vodovodní a kanalizační sítě. Budování přípojek znamenalo vyřazení částí nemocnice z provozu. Bylo nutné koordinovat, ke které části se právě bude připojení obnovovat, která část se v danou chvíli zavře, otevře. Pak se mohlo začít s přípravou samotné stavby. Příprava má být hotová do konce února. Potom jako první bude vystavěn koridor pro sítě a následně začne stavba jak budovy intenzivní péče, tak parkoviště,“ řekl k aktuální situaci při dostavbě nemocnice v Děčíně její ředitel.

Stavba si vyžádala změny dopravního systému v nemocničním areálu. „Logistice stavby jsme se věnovali poměrně hodně, tzn. co všechno a jakým způsobem zasáhne do vlastního chodu nemocnice. Je nutné si uvědomit, že stavba nevzniká na zelené louce, ale je včleněna do současného areálu a staveb. Neprobíhá zcela izolovaně od zdravotního provozu a jeho obslužnosti. Tudíž muselo dojít k úpravě vstupu do nemocnice, zjednosměrnění komunikací, aby doprava mohla fungovat kontinuálně,“ vysvětlil MUDr. Michal Hanauer, MBA. „Provoz je vymyšlen tak, aby v nemocnici nikdy nedošlo k úplné uzávěře. Areál tedy bude za jakýchkoliv okolností přístupný,“ dodal ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z.

Výstavba pavilonu s cenou díla dle veřejné zakázky 784 406 795 Kč včetně DPH bude probíhat v areálu Nemocnice Děčín, o.z., do poloviny prosince 2023. Investiční akce bude částečně financována z dotačních zdrojů, a to konkrétně z 98. výzvy IROP, kde je výše dotace 150 000 000 Kč, z finanční investiční podpory Ústeckého kraje, pro zajištění vyrovnaného cash flow bude Krajská zdravotní, a.s., využívat investiční úvěr od Komerční banky, a.s.

Nový pavilon Emergency včetně  operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z. (I. etapa)

Předmětem tohoto investičního záměru je nový objekt tvořící přístavbu ke stávajícímu pavilonu „E“ v areálu Nemocnice Děčín, o.z. Novostavba je navržena jako nový pavilon funkčně propojený se stávajícím pavilonem E.

Jedná se o I. etapu dostavby Nemocnice Děčín, o.z., jejíž součástí je demolice stávajících objektů, výstavba nového pavilonu Emergency (expektační pokoj, 2 zákrokové sálky, 3 lůžka crash room, RDG – CT),   4 operačních sálů, centrální sterilizace, jednotek intenzivní péče (8 lůžek) a ARO (6 lůžek). Dále modernizace energocentra – trafostanice včetně náhradního zdroje elektrické energie a výstavba patrového objektu pro parkování osobních automobilů.

Základní informace o stavbě:

•       Předání staveniště: v týdnu od 4. 10. 2021

•       Doba realizace:  do 15. 12. 2023

•       Celková cena díla dle veřejné zakázky: 784 406 795 Kč vč. DPH

•       Zhotovitel: Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s.

Zároveň je součástí investičního záměru i výstavba nadzemního propojovacího koridoru, který propojí nový pavilon Emergency a operačních sálů (I. etapa) s novým pavilonem Péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska (II. etapa), a též se stávajícím pavilonem I.

Ostatní informace:

Předpokládané náklady – II. etapa: 252 milionů Kč včetně DPH (dle propočtu ze Studie)

Dokončení PD: 04/2021

 

Zdroj: info@kzcr.eu

 

 

 

Dostavba děčínské nemocnice v únoru 2022.

Dostavba děčínské nemocnice v únoru 2022.


14.2.2022

Novorozenecká stanice v Mostě se bude prezentovat na sociálních sítích

Novorozenecká stanice Dětského a dorosteneckého oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o. z., pečuje o ta nejmenší narozená miminka z celého mosteckého regionu a často i ze vzdálenějších lokalit. Celý tým specializovaných lékařů i sester pomáhá právě těm nejmenším a nejzranitelnějším s jejich příchodem na svět. A že to někdy není lehký vstup do života, by mohly vyprávět stovky maminek, které jejich péčí se svými nově narozenými ratolestmi prošly. Po mnoha poděkováních, zejména na sociálních sítích, se sestry rozhodly, že by svou práci rády prezentovaly široké veřejnosti. 

„Jsme si vědomí toho, jak důležitá je komunikace nejen v rámci nemocnice, ale i směrem k našim pacientům a jejich rodinám, a to zvláště pokud se jedná o děti. Proto já osobně vítám tuto aktivitu a věřím, že ji ocení i veřejnost,“ uvítal nápad sester ředitel mostecké nemocnice Ing. Pavel Markalous.

V čem tedy spočívá nový způsob prezentace, vysvětlila primářka Dětského a dorosteneckého oddělení Nemocnice Most MUDr. Marie Váchová: „Založením vlastní facebookové stránky reagujeme na poptávku nastávajících i současných maminek dozvědět se co nejvíce o prostředí, ve kterém se chytají rodit a kde spolu se svým novorozeným miminkem stráví první dny jejich společného života.“ Z dalších slov primářky Váchové vyplynulo, že všichni lékaři a sestry na oddělení chtějí být dobrými průvodci a rádci v nové životní situaci a usnadnit maminkám s miminkem přechod do domácího prostředí.

Dalším pozitivem tohoto nového komunikačního projektu je, že se široká veřejnost bude moci snadno informovat a seznámit s prací celého týmu.   

Odkaz na stránku: https://www.facebook.com/novorozenci.most  


Zdroj: info@kzcr.eu


9.2.2022

Krajská zdravotní má nového koordinátora zdravotní péče pro oblast interny

Krajského koordinátora zdravotní péče pro oblast interny jmenoval generální ředitel Krajské zdravotní, a.s., (KZ) MUDr. Petr Malý, MBA. Od února je jím MUDr. Jan Kordík, který působí jako internista v Nemocnici Teplice, o.z., a také jako vedoucí Centra pro poruchy dýchání ve spánku v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o.z.

„Jako první se chci určitě seznámit s chodem jednotlivých interních oddělení v rámci všech nemocnic, které pod Krajskou zdravotní spadají. Mezi mé hlavní cíle patří zlepšení komunikace a spolupráce jednotlivých interen se specializovanými pracovišti, která se nacházejí v ústecké Masarykově nemocnici. Rád bych také společně s kolegy vytvořil standardy interní péče a určitě se chci zaměřit i na zkvalitnění zázemí pro lékaře a zdravotníky,“ uvedl ke svým cílům MUDr. Jan Kordík.

„Jsem rád, že jsme rozšířili krajské koordinátory zdravotní péče o internu. Jsou to právě interny, které tvoří absolutní základ zdravotní péče. Od pana doktora Kordíka očekáváme skutečnou koordinaci činnosti našich jednotlivých pracovišť tak, aby fungovala ještě efektivněji než doposud. Úkol je to bezesporu nelehký, ale dle nás nikoliv nereálný. V konečném důsledků jistě povede ke zkvalitnění péče o pacienty, což je naší prioritou,“ řekl k uvedení MUDr. Jana Kordíka do funkce MUDr. Petr Malý, MBA, generální ředitel KZ.

Již v září loňského roku jmenoval generální ředitel KZ pět koordinátorů zdravotní péče - pro obory radiologie, ortopedie, anesteziologie a resuscitace, laboratorního komplementu a gynekologie a porodnictví. Koordinátoři působí jako poradní orgán náměstka pro řízení zdravotní péče. Jejich hlavním cílem je optimalizace péče napříč Krajskou zdravotní, a.s.

 

 Zdroj: info@kzcr.eu

 

Generální ředitel Krajské zdravotní MUDr. Petr Malý, MBA (vlevo) a MUDr. Jan Kordík, nový krajský koordinátor zdravotní péče pro oblast interny.

Generální ředitel Krajské zdravotní MUDr. Petr Malý, MBA (vlevo) a MUDr. Jan Kordík, nový krajský koordinátor zdravotní péče pro oblast interny.


9.2.2022

Nemocnice v Mostě má nového primáře psychiatrického oddělení

Krajská zdravotní, a.s. (KZ) – Nemocnice Most, o.z., má nového primáře psychiatrického oddělení. Od 1. února 2022 funkci vykonává MUDr. Jakub Albrecht, Ph.D. Jeho prvořadým úkolem v pozici primáře je revitalizace psychiatrického oddělení mostecké nemocnice v souladu s vizemi a cíli KZ a reformy péče o duševní zdraví tak, aby byla pro pacienty dostupná moderní, dlouhodobě stabilní a kvalitní psychiatrická péče.

„Rád bych pana doktora Albrechta přivítal v našich řadách. Provází ho pověst erudovaného odborníka a já věřím, že jeho profesní kvality naši pacienti ocení,“ uvedl generální ředitel Krajské zdravotní, a.s., MUDr. Petr Malý, MBA.

„Od nového primáře očekáváme především stabilizaci a rozvoj psychiatrie v mostecké nemocnici. Toto oddělení poskytuje psychiatrickou péči pro značnou část Ústeckého kraje a jeho role je tak velmi důležitá,“ doplnil ředitel Nemocnice Most, o.z., Ing. Pavel Markalous.

V krátkém čase se již podařilo obnovit v mostecké nemocnici konziliární službu pro všechna oddělení a v současné době již psychiatrické oddělení poskytuje také ambulantní péči. „Intenzivně připravujeme další kroky, které posunou standard péče do 21. století. Budoucnost psychiatrie vidím ve větším využití nefarmakologických léčebných postupů. Dalším krokem je zřízení neurostimulačního centra. Na české poměry se jedná o relativně unikátní specializované pracoviště, a budou jej využívat nejen pacienti s duševními poruchami ale i pacienti se somatickými diagnózami. Biologická léčba je především moderní, vysoce účinná, rychlá a dobře snášená. Chceme poskytovat nejkvalitnější dostupnou péči a těší nás, že vedení Krajské zdravotní snahy o modernizaci plně podporuje,“ doplnil primář Psychiatrického oddělení Nemocnice Most, o.z., MUDr. Jakub Albrecht, Ph.D.


MUDr. Jakub Albrecht, Ph.D.

Vystudoval 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy, nejprve v oboru všeobecného lékařství, následně v doktorském studiu psychologie. Praxi a profesní zkušenosti získal na Psychiatrické klinice Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, kde působil přes 10 let.


Zdroj: info@kzcr.eu

MUDr. Jakub Albrecht, Ph.D.

MUDr. Jakub Albrecht, Ph.D.


Krajská zdravotní, a.s. - Tiskové a komunikační oddělení

Tiskové a komunikační oddělení obstarává distribuci denního monitoringu tisku, zpracovávání tiskových zpráv a avíz konaných akcí pro média, spolupracuje se sdělovacími prostředky včetně zajištění spolupráce s natáčením odborných pořadů z oblasti zdravotnictví, pořádá tiskové konference a odborné semináře a organizuje PR aktivity v oblasti propagace Krajské zdravotní, a.s.

Kde nás najdete:

Krajská zdravotní, a.s. - Tiskové a komunikační oddělení, budova ředitelství R, 6. a 7. podlaží
Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem


Vedoucí Tiskového a komunikačního oddělení, tisková mluvčí KZ

Jana Mrákotová

Tel.:
+420 477 114 090
Mobil:
+420 721 927 133
Email:

Martin Klimeš

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 114 101
Email:

Mgr. Ivo Chrástecký

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 114 147
Email:

Tereza Komanová

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 112 030
Email:

David Hlinka

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 114 104
Email:
Prosím, čekejte