Sporné udělení ceny projednalo vedení Krajské zdravotní, a.s. se zástupci LOK - SČL

Vedení Krajské zdravotní, a.s. se dnes sešlo se zástupci LOK – SČL, sdruženými v Krajské zdravotní, a.s., aby mmj. projednali sporné udělení ceny za statečnost MUDr. Aleně Dernerové.

Ředitel Krajské zdravotní, a.s. Ing. Eduard Reichelt spolu s náměstkem pro zdravotní péči MUDr. Janem Lamim se dnes sešli na jednání se zástupci LOK - SČL (Lékařský odborový klub – Sdřužení českých lékařů), sdruženými v Krajské zdravotní, a.s. Na jednání bylo diskutováno i udělení ceny LOK – SČL za statečnost za rok 2009, kterou obdržela MUDr. Alena Dernerová v sobotu 30. 1. 2010 v pražském paláci Žofín.

Zástupci LOK – SČL sdružení v Krajské zdravotní, a.s. sdělili, že sami neiniciovali udělení ceny pro MUDr. Alenu Dernerovou, a dokonce s nimi nebyl tento záměr ani konzultován. Cena byla paní doktorce udělena z rozhodnutí vedení LOK – SČL.

Tato cena byla, podle tiskové zprávy LOK – SČL paní MUDr. Aleně Dernerové udělena pro její statečný postoj při nákupu přístrojů v Krajské zdravotní, a.s.
Musíme zopakovat, že na nákup těchto přístrojů byly provedeny audity, které neprokázaly žádné pochybení. Celý nákup proběhl v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.

Krajská zdravotní, a.s. cenu přístrojů do svých pěti nemocnic vysoutěžila, a to ve veřejné soutěži, které se mohla zúčastnit libovolná firma, splňující zákonné podmínky. Veřejnou soutěž vyhrálo sdružení dvou firem, které požadavky dané zákonem splnily.

15.2.2010

Mostecká nemocnice obdržela monitory dechu pro nejmenší pacienty

Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z., obdržela od Nadace Křižovatka 7 nových monitorů dechu pro malé pacienty z Dětské kliniky a Novorozeneckého oddělení. Celková hodnota Apnea monitorů BABYSENSE II činí 20 300, - Kč

Apnea monitor BABYSENSE II je mobilní přístroj, sloužící ke sledování dechu novorozenců. Čidla, umístěná v podložce dětské postýlky, sledují dech novorozence a případné selhání bezprostředně signalizují prostřednictvím připojeného akustického hlásiče. Jednoduchý přístroj je významným pomocníkem v prvních měsících života novorozence.

Monitory dechu pomáhají nejen zdravotnímu personálu, ale i samotným maminkám. Významnou měrou se podílejí na snížení rizika „Syndromu náhlého úmrtí novorozenců – SIDS“, v souvislosti s případnou zástavou dechu.

Nadace Křižovatka zprostředkovala sponzorské dary od firem Česká rafinérská, a.s., RWE TRANSGAS, a.s. Monitory dechu převzal od zástupců firem MUDr. Jiří Biolek, primář dětského oddělení nemocnice Most.

Doplňující informace:

Převzato z tiskové zprávy Nadace Křižovatka, ze dne 4. 2. 2010

Nadace Křižovatka byla založena počátkem roku 1995, s cílem pomáhat postiženým dětem a spoluobčanům. Za střed svého zájmu si nadace zvolila -jako jediná organizace v České republice - pomoc dětem, ohroženým „ Syndromem náhlého úmrtí novorozenců – SIDS“.

Za dobu svého působení předala Nadace Křižovatka k dnešnímu dni 3310 monitorů BABYSENSE II, do nemocnic ve všech regionech České republiky. V průběhu roku 2010 a další léta se bude Nadace Křižovatka snažit doplňovat těmito monitory všechna dětská a novorozenecká oddělení nemocnic v celé České republice

11.2.2010

Krajská zdravotní otevře zubní pohotovost

Krajská zdravotní, a.s. představila novou zubní pohotovost, jejíž provoz začne od soboty, 13. února 2010 a to každý víkend, včetně svátků, v době od 9 do 18 hodin. Provoz pohotovosti bude bez regionálního omezení a zajišťovat ho bude celkem pět lékařů a tři sestry z Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.

S ohledem na dlouhodobý neuspokojivý stav v oblasti služeb stomatologických pohotovostí v Ústeckém kraji, inicioval na konci minulého roku Ing. Petr Benda, předseda představenstva Krajské zdravotní, a.s., jednání s Ing. Eduardem Reicheltem, ředitelem společnosti a MUDr. Jiřím Madarem, ředitelem Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Cílem bylo zajištění stomatologické pohotovosti v režii Krajské zdravotní, a.s. V krátké době se podařilo záměr realizovat a 11. února v 15 hodin byla veřejnosti představena nová zubní pohotovost, která zahájí svůj provoz již v sobotu, 13. února.

Při prezentaci nové pohotovosti Petr Benda k problematice uvedl „Nemusím zřejmě zvláště zdůrazňovat, jak nelehké je hledání případného poskytovatele stomatologické pohotovosti. Nedostatek těchto pohotovostí nepostihuje jen Ústecký kraj, ale je bezesporu problémem celorepublikovým. Jsem proto rád, že se nám povedlo ve velmi krátké době zrealizovat záměr na poskytování služeb zubní pohotovosti pod Krajskou zdravotní“.

Novou zubní pohotovost, nacházející se v budově zdravotního střediska v Mírové ulici na Severní Terase, si prohlédli nejen zástupci vedení Krajské zdravotní, a.s., ale také Ing. Jiří Paroubek, předseda ČSSD a poslanec PČR za Ústecký kraj. Věříme také, že přítomní zástupci médií zprostředkují informaci o nové zubní pohotovosti široké veřejnosti.

Ředitel Krajské zdravotní, a.s. Eduard Reichelt řekl „Pohotovostní službu zajišťují zatím pouze lékaři Krajské zdravotní, a.s. Do budoucna nevylučujeme rozšíření provozní doby, ale je třeba si uvědomit, že Ústí je aglomerací, kde působí velmi úspěšně řada soukromých stomatologů, kteří jsou jedinými možnými partnery pro další pokrývání pohotovostní služby. Celá záležitost má také své ekonomické aspekty. Pohotovost není komerční službou, proto si na sebe musí vydělat, a to z příjmů od zdravotních pojišťoven“.

V Masarykově nemocnici nebyly momentálně volné vhodné prostory pro umístění zubní pohotovosti, proto jsme hledali nejkratší možnou variantu uskutečnění daného záměru. Ta se nám naskytla ve využití daného prostoru. Náklady na zřízení ambulance činily necelý milion korun, 800 tisíc stál rentgen, na 120 tisíc korun přišly nezbytné úpravy a zařízení interiéru. Návratnost investice je odhadována na dobu 5 let. Za ošetření se neplatí, je kryto ze zdravotního pojištění. Na ošetření se vztahuje pouze platba příslušného regulačního poplatku, včetně možnosti přijmutí nabídky Ústeckého kraje na proplacení tohoto poplatku.

Nová stomatologická ambulantní pohotovostní péče – zubní pohotovost se nachází v budově zdravotního středisku, v Mírové ulici č. p. 8, v Ústí nad Labem, ve čtvrti Severní Terasa.
Telefon do ambulance: 477117898

Jiří Vondra
tiskový mluvčí
tel: +420 477 114 103
mobil: +420 774 711 478



10.2.2010

Prezentace zubní pohotovosti Krajské zdravotní, a.s.

Krajská zdravotní, a.s. představí nově otevřenou zubní pohotovost, nacházející se v budově zdravotního střediska na Severní Terase v Ústí nad Labem. Prezentace proběhne za účasti Ing. Petra Bendy, předsedy představenstva KZ, a.s., zástupců vedení Krajské zdravotní, a.s. a Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. a Ing. Jiřího Paroubka, předsedy ČSSD a poslance PČR za Ústecký kraj.

Akce proběhne 11. února 2010 od 15 hodin,
ve zdravotním středisku, Mírová 8, 400 01, Ústí nad Labem - Severní Terasa

Průběh akce: 15:00 – zahájení, prohlídka zubní ambulance
                      15:30 – tisková konference

Provoz zubní pohotovosti začne od soboty, 13. února 2010 a to každý víkend, včetně svátků, v době od 9 do 18 hodin. Provoz pohotovosti bude bez regionálního omezení a zajišťovat ho bude celkem pět lékařů a tři sestry z Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.

Konec omezení návštěv v nemocnicích Krajské zdravotní, a.s.

S účinností od dnešního dne, 25. ledna 2010, ruší Krajská zdravotní, a.s. omezení návštěv na odděleních ve svých pěti nemocnicích. Opatření se týká Nemocnice Děčín, Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, Nemocnice Teplice, Nemocnice Most a Nemocnice Chomutov.

Krajská zdravotní, a.s. po konzultaci s Krajskou hygienickou stanicí Ústeckého kraje rozhodla o uzavření vybraných oddělení svých nemocnic. Omezení návštěv bylo preventivním opatřením, přijatým v důsledku očekávané chřipkové epidemie a následně po dobu její kulminace. Pro veškeré návštěvy byla uzavřena všechna anesteziologicko - resuscitační oddělení, jednotky intenzivní péče a dětská oddělení, s platností od pátku 20. 11. 2009 do odvolání. Toto opatření bylo platné pro všechny nemocnice společnosti.

Po dohodě s Krajskou hygienickou stanicí Ústeckého kraje rozhodla Krajská zdravotní, a.s. o zrušení omezení návštěv na odděleních ve svých pěti nemocnicích, v Nemocnici Děčín, Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, Nemocnici Teplice, v Nemocnici Most a Nemocnici Chomutov.

22.1.2010

Nový parkovací systém v chomutovské nemocnici je před spuštěním

V uplynulých měsících proběhly přípravy pro realizaci nového parkovacího systému v Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z. V současné době je celý systém připraven ke spuštění zkušebního provozu.

Úprava systému parkování a vybudování nových parkovacích ploch v areálu chomutovské nemocnice umožňuje parkování na 360 místech, což představuje navýšení o více jak 200 parkovacích míst oproti předchozímu stavu. Nové parkovací plochy zvýšily počet parkovacích míst pro návštěvníky i pro zaměstnance nemocnice.

Po rozsáhlých přípravách, které spočívaly v zajištění technického zázemí, ale také v rozšíření parkovacích míst na současných 360 vyznačených stání je připraveno zahájení zkušebního provozu. Nový systém způsobu vjezdu a výjezdu z nemocnice přinese výhody jak pro pacienty, návštěvy a zaměstnance, tak i pro posádky sanitních vozidel a vozidel záchranného systému, které získají samostatný přístup.

Jako první byl od srpna minulého roku zahájen provoz na parkovišti před hlavní vrátnicí polikliniky. Jedná se o parkoviště určené hlavně pro návštěvníky polikliniky a lékárny, v jejichž blízkosti se toto parkoviště nachází. Parkoviště má kapacitu 44 parkovacích míst, z toho 3 místa jsou vyhrazena pro majitele průkazu ZTP. Využití parkoviště je zpoplatněno. Nyní přichází na řadu spuštění parkovacího systému uvnitř areálu nemocnice

Vjezdy do areálu nemocnice jsou osazeny třemi bránami, jejichž prostor bude sledován kamerovým systémem. Na celý provoz systému bude dohlížet dispečink, jehož obsluha má možnost v případě naléhavé potřeby (požár apod.) otevřít jedním tlačítkem všechny brány a umožnit tak co nejrychlejší opuštění prostoru areálu nemocnice všem vozidlům.

Ve zkušebním provozu bude vjezd do areálu chomutovské nemocnice umožněn po vyzvednutí parkovacího lístku, výjezd bude umožněn bezplatně bez nutnosti úhrady. K výjezdu ale bude nutné k otevření brány použít vyzvednutý lístek nebo ID kartu.

V celém areálu je pohyb vozidel upraven dopravním značením. Cílem je umožnění vjezdu většího počtu vozidel pacientů, zaměstnanců a návštěvníků nemocnice, se zohledněním přístupu ke všem oddělením. Realizace systému parkování je dalším krokem ke zkvalitnění služeb, poskytovaných chomutovskou nemocnicí. Systém umožní bezproblémové parkování přímo v areálu chomutovské nemocnice těm, kteří jej potřebují.

----------------------------------------------------------------------------------------
Podrobnější údaje k parkování v chomutovské nemocnici:
Poplatek za užívání samostatného parkoviště před hlavní vrátnicí polikliniky se hradí prostřednictvím parkovacího automatu, který je umístěn u vjezdu na parkoviště. Od pondělí do pátku je užívání parkoviště zpoplatněno po celý den (24 hodin), o víkendech a svátcích je poplatek vybírán v době od 12:00 – 18:00. Za první půlhodinu je účtováno 5 Kč, za každou další hodinu 10 Kč. Minimální zpoplatnění je snahou o zamezení zneužívání parkoviště jako odstavného.
Vjezd všech vozidel pacientů, návštěv i zaměstnanců, bude realizován branou č. 1., umístěnou mezi budovou polikliniky a dialýzy (Edisonova ulice). Tato brána je vybavena automatickou závorou se světelnou signalizací (semaforem) a automatem (terminálem) pro výdej parkovacích lístků a čtečkou ID karet. Vjezd bude umožněn po stisknutí zeleného tlačítka na terminálu Pro případ poruchy je terminál vybaven také dorozumívacím zařízením, propojeným s vrátnicí.

Výjezd všech vozidel bude realizován přes bránu č. 3, ústící do ul. Beethovenova (zadní brána u hřbitova). Brána je také vybavena automatickou závorou s platebním terminálem, čtečkou ID karet a nouzovým platebním systémem pro případ poruchy platebního terminálu. Součástí zařízení je také monitorovací kamerový systém a dorozumívací zařízení.

Vozidla záchranného systému podléhají samostatnému režimu a pro vjezd i výjezd používají hlavní bránu č. 2, která nebude sloužit pro vjezd ani výjezd běžných vozidel. Tato brána je vyčleněna výhradně pro sanitní vozidla (ZZS a DZS). Otevření brány je možné pouze dálkovým ovladačem.

Zaměstnanci nemocnice budou mít parkování, tzn. vjezd a výjezd, zdarma s použitím osobní ID karty.

Od úhrady poplatku za parkování jsou osvobozeni dárci krve a osoby vlastnící osvědčení ZTP a ZTP/P.

Ve zkušebním provozu bude vjezd umožněn po vyzvednutí parkovacího lístku – výjezd bude umožněn bezplatně bez nutnosti úhrady, ale lístek nebo ID kartu bude nutné použít k otevření brány při výjezdu z areálu.

Po skončení zkušebního provozu, (po několika měsících), bude parkování pro všechny, kromě zaměstnanců, dárců krve, osob vlastnících osvědčení ZTP a ZTP/P a některých dalších výjimek, zpoplatněno. První půlhodina parkování v areálu nemocnice bude zdarma, za každou další započatou půlhodinu bude účtováno 20 Kč.

O celkovém zprovoznění budou pacienti i zaměstnanci s předstihem podrobně informováni.

Parkovaci_system_mapa

21.1.2010

Chomutovská nemocnice představila nové přístroje

Stejně jako ostatní nemocnice Krajské zdravotní, a.s., také chomutovská nemocnice pořídila v průběhu a především v závěru minulého roku celou řadu přístrojů a zdravotnického vybavení, především z evropských dotačních prostředků. Celá řada oddělení získala vybavení, které výrazně pomohlo zkvalitnit poskytovanou lékařskou péči.

Ve středu, 20. ledna se při své návštěvě chomutovské nemocnice seznámila s některými přístroji přímo v provozu také hejtmanka Ústeckého kraje Jana Vaňhová. Hejtmanku doprovázel Jaroslav Krákora, poslanec PČR za Ústecký kraj a předseda Výboru pro zdravotnictví PČR. Na přístroje se přijela podívat také starostka Vejprt Jitka Gavdunová, jejíž obec s chomutovskou nemocnicí v poslední době úzce spolupracuje.

Nově pořízených přístrojů je celá řada. Proto se ředitel chomutovské nemocnice Petr Hossner rozhodl prezentovat návštěvníkům přístroje na dvou odděleních. Nejdříve byl představen nový, moderní skiagrafický přístroj na radiodiagnostickém oddělení. Oddělením provedl návštěvu ředitel chomutovské nemocnice spolu s ředitelem Krajské zdravotní, a.s. Eduardem Reicheltem, do jejíhož celku chomutovská nemocnice patří.

Ředitel Reichelt upozornil, že společnost je velmi úspěšná při zapojování evropských dotačních prostředků, krom toho ale pořizuje vybavení a techniku také z vlastních zdrojů. Nový skiagrafický přístroj v hodnotě 1,7 milionu korun je toho důkazem. Přístroj bude sloužit k vyšetřování ambulantních i hospitalizovaných pacientů a jeho zprovozněním dojde ke zkrácení doby nutné pro „snímkování“ pacienta a tím ke zvýšení průchodnosti RDG oddělení, které tímto rozšíří počet „snímkoven“ z dvou na tři.

Nový skiagrafický přístroj zajišťuje již nyní snímky pro více než 40% z celkového počtu pacientů, kteří denně využijí služeb „snímkoven“. Radiodiagnostické oddělení chomutovské nemocnice využívá denně více než 300 pacientů – prováděny jsou kromě RTG snímků také vyšetření ultrazvuková, mamografická, CT a angiografie. S podrobnostmi seznámil přítomné Jan Kraner, primář radiodiagnostického oddělení, které tvoří celkem 26 nelékařských zdravotnických pracovníků a 8 lékařů.

Dalším oddělením, které představilo nové přístroje, bylo gynekologicko-porodnické oddělení chomutovské nemocnice. Oddělením provedl návštěvu jeho primář, Michal Zeman, který přítomným představil nově pořízené vybavení. Tři nové kardiotokografy byly pořízeny z evropských prostředků, ultrasonograf, operační stoly a osvětlení pak zakoupila nemocnice z vlastních zdrojů. Finanční náklady na pořízení těchto investic dosáhly téměř 3,5 mil.

Kardiotokografy se používají na posouzení stavu plodu v děloze, jak před porodem, tak zejména pro sledování stavu plodu během 1. a 2. doby porodní. Kardiotokografy jsou využívány také v ambulantní péči o těhotné, které tvoří asi jednu třetinu pacientek, u kterých lékaři přístroj využijí. K další nové investici patří ještě přenosný ultrasonografický zobrazovací přístroj, určený k vyšetření vnitřních orgánů pacientek v reálném čase
a v pohybu, nezatěžující pacientky žádným zářením..

Kvalitní a moderní vybavení pracovišť tvoří předpoklad pro kvalifikovanou práci lékařů
i sester chomutovské nemocnice.

Doplňkové informace:

Pro umístění skiagrafického přístroje na radiodiagnostické oddělení chomutovské nemocnice bylo nutné provést stavební úpravy „snímkovny“, které proběhly již koncem září 2009. Vlastní instalace zařízení se poté mohla uskutečnit začátkem prosince. Finanční náklady, které činily více než 1,7 milionu korun, byly vyčleněny z rozpočtu nemocnice. Nový skiagrafický přístroj, jehož dodávku zajistila firma AURA Medical s.r.o., umožňuje, kromě zhotovení klasického RTG filmu, také bezfilmový provoz, a to pomocí nepřímé digitalizace. Nový přístroj disponuje elevačním (polohovatelným) stolem a umožní lepší vyšetření i hůře mobilních pacientů. Zabudovaný software přístroje zároveň umožní snížit radiační zátěž pacientů. Uvedený skiagrafický přístroj Polyrad Premium slouží také ke zhotovení snímků kostí a kloubů, zejména lebky, končetin, páteře a dále ke zhotovení snímků plic a dalších speciálních vyšetření, např. snímků paranazálních dutin.

Přístroj bude sloužit k vyšetřování ambulantních i hospitalizovaných pacientů a jeho zprovozněním dojde ke zkrácení doby nutné pro „snímkování“ pacienta a tím ke zvýšení průchodnosti RDG oddělení, které tímto rozšíří počet „snímkoven“ z dvou na tři. Tímto se zároveň zvýší i celkový počet snímkovaných pacientů, který činí více než 120 pacientů denně. V současné době, kdy došlo k plánované odstávce RDG pracoviště ve Vejprtech, bude skiagrafický přístroj sloužit i pacientům z Vejprt. Uvedený skiagrafický přístroj zajišťuje již teď snímky pro více než 40% z celkového počtu pacientů, kteří denně využijí služeb „snímkoven“. Radiodiagnostické oddělení chomutovské nemocnice využívá denně více než 300 pacientů. Prováděna jsou kromě RTG snímků také vyšetření ultrazvuková, mamografická, CT a angiografie. Kolektiv pracovníků radiodiagnostického oddělení, který tvoří celkem 26 nelékařských zdravotnických pracovníků a 8 lékařů, vede primář MUDr. Jan Kraner.

Na gynekologicko-porodnické oddělení bylo v roce 2009 pořízeno následující vybavení: jeden přenosný ultrasonograf, tři kardiotokografy. Dále dva operační stoly a operační světla k dovybavení gynekologie a centrálních operačních sálů. Zatímco kardiotokografy byly pořízeny z prostředků ROP a náklady činily 320 000,- korun, ultrasonograf, operační stoly a osvětlení zakoupila nemocnice z vlastních zdrojů a finanční náklady na pořízení těchto investic dosáhly téměř 3,5 mil. korun.

Kardiotokografy – dva pro snímání akce srdeční plodu u jednočetných těhotenství a jeden pro snímání srdeční akce plodů u dvoučetné gravidity, slouží ke kontinuálnímu sledování srdeční frekvence plodu v děloze. Zároveň je sledována děložní činnost. Uvedené přístroje se používají na posouzení stavu plodu v děloze, jak před porodem ve 3. trimestru těhotenství, tak zejména pro sledování stavu plodu během 1. a 2. doby porodní. Kardiotokografy jsou využívány také v ambulantní péči o těhotné, které tvoří asi jednu třetinu pacientek, u kterých lékaři přístroj využijí. Dostatečný počet těchto přístrojů a jejich kvalita je základním předpokladem pro poskytování kvalitní a moderní porodnické péče.

K dalším novým investicím chomutovské nemocnice patří ještě přenosný ultrasonografický zobrazovací přístroj, určený k vyšetření vnitřních orgánů pacientů v reálném čase a v pohybu, nezatěžující pacienty žádným zářením. K dispozici je abdominální sonda, používaná zejména u těhotných žen na vyšetření plodu v děloze a vaginální sonda, používaná zejména v gynekologii. Mobilita a lehkost zakoupeného sonografického přístroje umožňuje použití u lůžka pacientky a také na detašovaném pracovišti Vejprty. Tímto ultrasonografickým přístrojem je ročně vyšetřeno přibližně 3 000 pacientek.

Pracoviště gynekologie a centrálních operačních sálů bylo v loňském roce vybaveno ještě dvěma novými operačními stoly a operačními světly, které významnou měrou dopomohly k modernizaci operačního provozu. Operační stoly, doplněné moderními operačními světly, jsou plně polohovatelné, obsluhované personálem pomocí dálkového ovládání. Kvalitní a moderní vybavení pracoviště tvoří předpoklad pro kvalifikovanou práci lékařů i sester chomutovské nemocnice. Kolektiv gynekologicko-porodnického oddělení, pod vedením primáře MUDr. Michala Zemana, Ph.D., byl nedávno posílen o nově příchozího lékaře MUDr. Lukáše Pondělíčka, který je zařazen na pozici zástupce primáře. Přišel z gynekologicko porodnické kliniky FN Praha – Motol, je plně erudován v oboru gynekologie a porodnictví a zároveň se specializuje na techniky minimálně invazivní chirurgie.

Krajská zdravotní, a.s. je připravena na pacienty z lounského a žateckého regionu

Společnost Krajská zdravotní, a.s. je připravena na případný zvýšený počet pacientů z lounského a žateckého regionu, který se dá předpokládat v souvislosti s uzavřením interního a chirurgického oddělení v lounské nemocnici.

Vedení Krajské zdravotní, a.s. se aktivně zabývá situací, která vznikla v souvislosti s avizovaným uzavřením interního a chirurgického oddělení v lounské nemocnici od 1. února 2010. V nadcházejících dnech po uzavření oddělení lze očekávat zvýšenou potřebu hospitalizace pacientů z tohoto regionu v našich zdravotnických zařízeních, zejména pak v mostecké a chomutovské nemocnici.

Obě nemocnice, mostecká i chomutovská, jsou připravené nejen na příjem pacientů z uzavřených oddělení lounské nemocnice, ale také pacientů praktických lékařů a lékařů specialistů ze spádové oblasti lounské nemocnice. Snahou je zajištění odpovídající zdravotní péče těm pacientům, kteří budou praktickými lékaři a specialisty ve spádové oblasti posíláni k následným lékařským ošetřením.

Krajská zdravotní, a.s. je také připravena zaměstnat případné zájemce z řad lounských zdravotníků, kteří budou mít po uzavření oddělení interny a chirurgie zájem o práci v nemocnicích naší společnosti.

Vedení mostecké a chomutovské nemocnice již jedná se zdravotníky z uzavíraných oddělení lounské nemocnice, kteří projevili o práci zájem. Již nyní mohu uvést, že na internu chomutovské nemocnice nastupuje jeden z lounských lékařů a mostecká nemocnice se již dohodla s několika zdravotními sestrami o nástupu do zaměstnání. Další jednání s lékaři a zdravotními sestrami z Loun probíhají.

Předpokládáme také, že Všeobecná zdravotní pojišťovna alokuje v nejkratším možném termínu finanční prostředky, určené na krytí akutní zdravotní péče v lounské spádové oblasti, do nemocnic Krajské zdravotní, a.s.

Krajská zdravotní, a.s. se ohrazuje proti opětovným nepravdám, uvedeným v dnešních Hospodářských novinách

Hospodářské noviny ve svém dnešním článku (4. ledna) opět napadají Krajskou zdravotní, a.s. kvůli nákupu přístrojů. V článku jsou uvedeny nepravdy. Společnost Krajská zdravotní, a.s. nebyla oficiálně oslovena Úřadem na potírání zločinu OLAF k prověření zakázky. Rovněž není pravda, že by ministerstvo financí odmítlo proplacení přístrojů. Veškeré platby proběhly.

Kontrola, provedená Úřadem regionální rady soudržnosti Severozápad, nezjistila žádné nedostatky ohledně nákupu přístrojů do nemocnic společnosti. Ani kontrolní výbor poslanecké sněmovny nezjistil nic negativního. Zároveň jsme si nechali udělat audit, ze kterého vzešlo, že zakázka na nákup přístrojů je v pořádku a je v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.

Rovněž musíme zdůraznit, že jsme připraveni na jakoukoliv další kontrolu ohledně nákupů přístrojů a také že poskytneme případným kontrolorům veškerou součinnost.

Již dříve se Krajská zdravotní, a.s. ohradila proti článkům, uveřejněným v Hospodářských novinách a některých dalších médiích ohledně nákupu zdravotních přístrojů. Naše společnost proto zvažuje, že podnikne právní kroky na ochranu svého dobrého jména pro opakovaná nepravdivá tvrzení.


Upozornění na otevírací dobu v lékárně Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. během vánočních svátků

Lékárna Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., Sociální Péče 3316/12A, 401 13, Ústí nad Labem bude otevřena pro veřejnost během vánočních svátků v tyto dny 25. 12. 2009 od 9 do 19 hodin a 31. 12. 2009 od 7:30 do 12 hodin.

Děkujeme za pochopení.


Prosím, čekejte