10.9.2009

Krajská zdravotní, a. s. obdržela 427 110 Kč

Dětská úrazová chirurgie Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem a Dětské oddělení Nemocnice Teplice obdržely výtěžek charitativního golfového turnaje, který zorganizovalo občanské sdružení „Šance dětem

Šek, v hodnotě 213 555 korun převzali za Masarykovu nemocnice v Ústí nad Labem primář dětské úrazové chirurgie MUDr. Petr Polák a ředitel nemocnice MUDr. Jiří Madar. Druhou polovinu daru v té samé výši převzali také zástupci teplické nemocnice, primář dětského oddělení MUDr. Jaroslav Procházka a ředitel nemocnice Ing. Robert Pelíšek.
  Darované prostředky použije Dětská úrazová chirurgie Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem na pořízení dalších monitorů vitálních funkcí a na výměnu operačních světel na dětské chirurgii.  Dětské oddělení teplické nemocnice použije peníze na vybavení pokojů určených pro matky s dětmi.


Stanovisko Krajské zdravotní, a. s. k článku, uveřejněném na webu Aktuálně.cz v pátek 28. srpna

Krajská zdravotní, a. s. se ohrazuje proti informacím, uvedeným v článku zpravodajského serveru Aktuálně.cz, který se vrací k opakovanému mediálnímu klišé na téma využití dotačních prostředků společností Krajská zdravotní, a. s. Nadpis a dále prakticky celý obsah článku staví na spekulacích a neověřených informacích, které byly společností již několikrát vysvětleny a současně byly nezávislými orgány prověřeny.

Ve věci opakovaně mediálně napadaných dotačních prostředků z evropských fondů si Krajská zdravotní, a. s. nechala zpracovat nezávislý audit, jehož cílem bylo ověřit, zda výběrové řízení na nákup zdravotních zařízení bylo provedeno v souladu s požadavky zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a zda zařízení, přístroje a technologie dodané na základě smlouvy s dodavatelem, který byl vybraný na základě výběrového řízení, jsou v souladu s výběrovým řízením, pokud jde o jejich kvalitu, technicko-ekonomické parametry a lhůty dodání.

       Audit byl proveden nezávislým auditorem, společností BENE FACTUM a. s. Podle tohoto nezávislého auditu bylo výběrové řízení „Doplnění zdravotnického zařízení a přístrojů Krajské zdravotní, a. s.“ realizováno v souladu se zákonem o veřejných zakázkách.

       Rovněž druhá část auditu potvrdila, že bylo naplněno zadání výběrového řízení v oblasti kvality dodávek přístrojů a technologií, dodržování harmonogramu a plnění techniko-ekonomických parametrů u realizovaných dodávek.

 

       Nezávislý auditor potvrdil, že nakoupené zdravotnické zařízení bylo dodáno v souladu se zákonem, ve sjednané kvalitě a za odpovídající ceny.

 

       Výše zmíněný nezávislý audit podporuje také stanovisko, vydané Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Vydání tohoto stanoviska iniciovala Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad (dále Úřad regionální rady - ÚRR), která podala podnět k prošetření zadávání sedmi veřejných zakázek Krajské zdravotní, a. s.

 

       Společnost Krajská zdravotní, by podle šetření Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad i antimonopolního úřadu neměla přijít o téměř půlmiliardovou evropskou dotaci na modernizaci svých zařízení. Médiím to sdělil mluvčí Úřadu regionální rady Vojtěch Krump. Uvedl, že pochybení v postupu Krajské zdravotní při zadávání zakázek neshledal podle písemného stanoviska ani Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.


       Regionální rada o výsledku šetření informovala ministerstva pro místní rozvoj a financí. Současně probíhají i další (běžné – plánované) kontroly podkladů, souvisejících se žádostí o proplacení dotace, které by měly být ukončeny v průběhu letošního září.

 

       Na stále opakovanou mediální polemiku k cenám přístrojů nezbývá, než odpovědět již použitým příkladem. Pokud si otevřeme ceník vozů Škoda Octavia, pak si můžeme vybrat vůz v ceně 350 tis. Kč a rovněž v ceně 790 tis.Kč. Vizuálně se jedná o srovnatelné vozy, které však srovnatelné rozhodně nejsou.

 

        Je také otázkou, zda autor článku skutečně zná dokonale technické zadání společnosti a potřebné SW vybavení, které je v článku popisováno. Krajská zdravotní, a. s. nezadávala prostou dodávku přístroje skiagrafického RTG přístroje, ale poptávala kompletní vybavené pracoviště. To znamená vlastní přístroj, k tomu kompletní sadu SW produktů pro diagnostiku a dovybavení pracoviště potřebným příslušenstvím, které však autor článku nezohledňuje.

      

Fakturovaná cena odpovídá dodávané konfiguraci. Důvodem pro požadavek vyšší kvality byl nejen rozsah požadovaných záruk a spektrum použití, ale hlavně i plánovaný provoz 24 hod./ 7 dní v týdnu.

 

       Nepravdivé je také zpochybňování přesnějšího popisu přístrojů. Dodávka popisovaných přístrojů je jednoznačně specifikována zadávací dokumentací, nabídkou uchazeče a smlouvou a jsou tak splněny veškeré potřebné právní náležitosti. Přístroje jsou v rámci přejímek s těmito podklady konfrontovány a splňují veškeré požadované parametry. Toto je předmětem nejen interních kontrol, ale současně i kontrol ze strany externích subjektů – jak auditorů, tak i správce programu – Úřadu regionální rady.

 

       Účetnictví společnosti rozhodně není „tajemné“, jak autor článku popisuje. Rozdíl v ceně přístrojů mezi cenou účetně vedenou a nabídkovou, je dán tím, že nabídka dodavatele vychází z ceny bez DPH, ale Krajská zdravotní, a. s., jako zdravotnické zařízení, poskytuje zdravotnické služby, které podle zákona č. 235/2004 Sb. patří mezi plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet, to znamená, že společnost tak nemůže uplatnit nárok na odpočet DPH a eviduje v účetnictví majetek s pořizovací cenou, včetně DPH.

 

       V případě odepisování majetku, na který byla poskytnuta dotace, se pořizovací cena tohoto majetku snižuje o poskytnutou dotaci, v případě Krajské zdravotní, a. s. ještě tato dotace nebyla poskytnuta, tudíž je majetek prozatím zaevidován v plné výši.

      

       Kontrolu z Bruselu, pokud nějaká skutečně bude realizována, uvítáme. Jsme si jisti, že definitivně vyvrátí stále stejné, mylné a již mnohokrát jednoznačně vyvrácené pomluvy na adresu Krajské zdravotní, a. s.


28.8.2009

Masarykova nemocnice, o.z. otevírá nové platební místo v budově „B“ 3. patro.

Masarykova nemocnice pokračuje v zlepšování služeb svým klientům. Na základě opakovaných připomínek od pacientů o dlouhé a zbytečné cestě z 3 patra zaplacení poplatku v Atriu , otvíráme od 1.9.2009 nové platební místo v budově B ve 3 patře, kde je umístěno nejvíce ambulancí. Platbu vhotovosti nebo podepsání veřejného příslibu lze provést na tomto platebním místě: pracovní dny od 7.00 do 15.00 hodin. Naším cílem je postupně zlepšovat naše služby klientům.


24.8.2009

Teplická nemocnice prezentovala zrekonstruované interní oddělení

Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z., prezentovala zrekonstruovaná interní oddělení jednotky intenzivní péče a gastroenterologie. Rekonstrukce proběhla za přispění finančních prostředků Ústeckého kraje a evropských dotačních fondů.

Ve všech pěti nemocnicích Krajské zdravotní, a. s. jsou postupně realizovány rekonstrukce vybraných oddělení, které jsou financovány spojením několika dotačních zdrojů a vlastních prostředků společnosti. Dalším, úspěšně dokončeným dílčím projektem, je rekonstrukce jednotky intenzivní péče a oddělení gastroenterologie na interním oddělení teplické nemocnice.

Rekonstrukce oddělení teplické interny přinesly výrazný posun v komfortu nejen pro klienty – pacienty jednotky intenzivní péče a gastroenterologie, ale významný kvalitativní posun je přínosem také pro zdravotní personál těchto oddělení. Kvalita a komfort jsou patrné při prvním pohledu prakticky všude, od ambulancí, až po lůžková oddělení.

Na první pohled upoutá návštěvníka celkově změněný vzhled obou oddělení. Nově instalované, elektronicky ovládané vstupy, otevírají pohled do příjemně barevně řešeného prostoru, zařízeného moderním vybavením, ale i množstvím nové zdravotní techniky.

Pacienti teplické nemocnice ocení moderní a pohodlné vybavení pokojů o nižším počtu lůžek, kdy každý z pokojů má nyní své vlastní sociální zařízení. Své zájemce jistě najde také šest nových nadstandardních pokojů. Změnou prošly i společenské místnosti pro pacienty.

Hlavní investice se však týkají nového přístrojového vybavení a moderního zdravotnického zařízení, které umožní značný kvalitativní posun v realizovaném léčebném procesu. Moderní lůžka, monitory životních funkcí, nový komunikační systém sestra – pacient, kamerový systém, kardiostimulátory, defibrilátory, EKG přístroje, endoskopické přístroje, ale i nová počítačová síť, to vše nyní slouží pacientům i zdravotnímu personálu na interně teplické nemocnice.

Celkové náklady na rekonstrukci interny teplické nemocnice dosáhly bezmála 29,5 milionu korun. 15,7 milionu korun si vyžádaly stavební práce, hrazené z prostředků Ústeckého kraje. Na 13,8 milionu korun přišlo přístrojové vybavení, pořízené z dotačních prostředků Evropské unie.

V doprovodu Ing. Petra Bendy, předsedy představenstva Krajské zdravotní, a. s., Ing. Eduarda Reichelta, ředitele společnosti a dalších členů vedení Krajské zdravotní, a. s. a zástupců vedení teplické nemocnice, se prezentace zrekonstruovaných oddělení teplické interny zúčastnil Ing. Jiří Paroubek, poslanec Parlamentu ČR za Ústecký kraj.


31.7.2009

Krajská zdravotní provádí robotické operace nádorů tlustého střeva

Centrum robotické chirurgie Krajské zdravotní, a. s. provádí operace tlustého střeva. Prezentace roboticky prováděné operace dolní části tlustého střeva proběhne v pondělí, 3. srpna 2009.

V souvislosti s definitivním uzavřením smluv se zdravotními pojišťovnami, zahájilo Centrum robotické chirurgie Krajské zdravotní, a. s. program operací tlustého střeva. Operační program je určen k chirurgickým zákrokům na dolních částích tlustého střeva a konečníku postiženého rakovinným nádorem.

Robotické operace patří do skupiny miniinvazivních metod, které jsou vůči organismu pacienta a jeho tkáním výrazně šetrnější a umožňují přesnější operování, které významně ovlivňuje dobu léčení a urychluje návrat pacienta do normálního života.

Principem robotické operace je metoda, kdy chirurg provádí operaci pomocí robotického systému DaVinci SHD. Robotický systém významně zlepšuje přehlednost operačního pole, částečně eliminuje některé lidské nepřesnosti jako třeba třes ruky, a přináší řadu dalších výhod. Unikátní nástroje robotického systému, které mají několik stupňů volnosti, na rozdíl od laparoskopických, umožňují lepší manipulaci při operaci v oblasti malé pánve.

Ve svém důsledku umožní roboticky prováděné zákroky zvýšení procentuelního podílu tzv. „záchovných operací“, čímž dojde ke snížení počtu prováděných střevních vývodů, které zásadním způsobem snižují kvalitu života odoperovaných pacientů.

Centrum robotické chirurgie Krajské zdravotní, a. s. zahájením programu onkologické operativy tlustého střeva následuje program urologické onkologické operativy, která byla započata v srpnu roku 2008. Mimo tyto dva obory dále slouží pro vybranou operativu ORL a gynekologie.

Společnost Krajská zdravotní, a. s. disponuje dvěma robotickými systémy DaVinci SHD, které byly zakoupeny z prostředků Ústeckého kraje a z dotací Evropské Unie.

Rakovina tlustého střeva je nejčastějším onkologickým onemocněním v České republice, která má v tomto ohledu smutné světové prvenství.

Prezentaci roboticky prováděné operace dolní části tlustého střeva provede primář Centra robotické chirurgie Krajské zdravotní, a. s. MUDr. Jan Schraml a MUDr. Jan Rejholec, primář Chirurgického oddělení Krajské zdravotní, a. s. - Nemocnice Děčín o. z., který také provede vlastní operativní zákrok.

Operován bude onkologický pacient s nádorem v dolní oblasti tlustého střeva, kde je naděje pro úspěšnou lokální léčbu a díky robotu i minimalizaci následků.

Prezentace roboticky prováděné operace proběhne v pondělí, 3. srpna 2009 od 09:30 v Centru výchovy a dalšího vzdělávání, Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem o. z., budově B, 5. patro, učebně č. 1. a následně od 10:00 na operačních sálech.Krajská zdravotní, a. s. zvyšuje mzdy všeobecných sester a porodních asistentek na základě novelizace katalogu prací

Představenstvo Krajské zdravotní, a. s. rozhodlo, že od 1. 7. 2009 zvýší mzdy všeobecných sester a porodních asistentek na základě novelizace katalogu prací, který nově upravuje zařazení těchto profesí do platových tříd.

Výše uvedená informace o zvýšení mezd všeobecných sester a porodních asistentek byla poskytnuta jako oficiální vyjádření Krajské zdravotní, a. s. médiím v tiskové zprávě, vydané 1. července 2009. Bohužel se stále objevují informace, které toto jasné sdělení dezinterpretují. Krajská zdravotní, a. s. zvýšila mzdy těm všeobecným sestrám a porodním asistentkám, kterých se novelizace katalogu prací týká.

Nový katalog prací přinesl navýšení mzdy pouze zaměstnancům vyjmenovaných pracovních kategorií. V souhrnu se opatření týká cca 56% zaměstnanců jmenovaných pracovních kategorií. Opatření tedy není plošné, jak již několikrát bylo mylně uvedeno v médiích, ale týká se těch zaměstnanců, kteří splňují kritéria novelizovaného katalogu prací.

Zvýšení mezd je plně v souladu s novelizací katalogu prací, který nově upravuje zařazení profesí do platových tříd a opírá se o vyhlášku 424/2004 Sbírky zákonů. Opatření je také plně v souladu s Kolektivní smlouvou Krajské zdravotní, a. s.

Novelizovaný katalog prací přináší mimo jiné motivaci pro další vzdělávání a profesní růst pro obě jmenované kategorie zaměstnanců. Vyšší odměna tak nadále bude spojena především s dalším vzděláváním a profesním růstem. 2


Vyjádření Krajské zdravotní, a. s. k reportáži České televize ze středy 22. července

Krajská zdravotní, a. s. reaguje na reportáž České televize, odvysílanou ve středu, 22. července 2009 v hlavní zpravodajské relaci na opakované téma čerpání prostředků z evropských dotačních zdrojů.

Odvysílaná reportáž České televize navazuje na již odvysílané reportáže na dané téma, kdy jsou opakovaně používána ničím nepodložená tvrzení bývalé lékařky Krajské zdravotní, a. s. MUDr. Dernerové o nákupu lékařských přístrojů. Reportáž obsahuje minimum faktů a vychází převážně z dojmů, domněnek a tvrzení zaujatých osob.

Na nákup přístrojů v Krajské zdravotní, a. s. z dotačních prostředků byl zadán nezávislý audit, a to bezprostředně po vznesení prvních námitek proti transparentnosti dotačních aktivit Krajské zdravotní, a. s. Provedený audit prokázal, že přístroje byly zakoupeny za odpovídající cenu a uskutečněné veřejné obchodní soutěže byly v souladu se zákonem.

Ke každému nákupu přístrojů pro Krajskou zdravotní, a. s. se vyjadřují odborníci z jednotlivých nemocnic. Podílejí se na specifikaci nakupovaných přístrojů. Mezi těmito odborníky byl i MUDr. Derner, manžel MUDr. Dernerové, která nákup přístrojů neustále kritizuje.

V reportáži zmiňovaná kontrola oprávněnosti požadavku na proplacení financí z prostředků EU není ničím neobvyklým. Jedná se o standardní postup Úřadu regionálního rozvoje, který je uplatňován vždy při podání žádosti o proplacení vynaložených prostředků, neboť je povinností státu prověřit, zda nedochází ke zneužívání fondů EU.

Také zpochybňovaná komunikace mezi společností Krajská zdravotní a zástupci jediného akcionáře - Ústeckého kraje, postrádá jakoukoli logiku. V sedmičlenném představenstvu společnosti je zastoupeno celkem pět zástupců Ústeckého kraje. Zápisy z jednání představenstva společnosti jsou pravidelně zasílány Radě Ústeckého kraje.

Reportáže České televize dávají opakovaně prostor k nepodloženému zpochybňování dobrého jména společnosti Krajská zdravotní, a. s. Prezentované názory připomínají snahy aktivit, vedoucích k zamezení čerpání financí z EU. Rozhodně mají daleko od snah vedoucích k poskytování co nejkvalitnější zdravotní péče o pacienty z Ústeckého kraje.

Krajská zdravotní, a. s. je největším zdravotním zařízením v České republice, s odpovídající spádovou oblastí, které by měl odpovídat také rozsah moderního přístrojového vybavení. K tomu by měly přispět také peníze z evropských fondů.

Vedení Krajské zdravotní, a. s. vnímá reportáž České televize jako účelovou zejména proto, že jde již o několikáté napadení společnosti, a to stále stejnými lidmi, se stále stejnými argumenty, které již byly několikrát vyvráceny.


7.7.2009

Teplická nemocnice má novou lékárnu

Ve středu, 8. července zahájí provoz nová nemocniční lékárna Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z.

Nová lékárna pod názvem „Lékárna poliklinika“ zahájí provoz ve středu, 8. července. Lékárna se nachází v budově polikliniky teplické nemocnice, napravo od hlavního vchodu z ulice „U nemocnice“.

Lékárna nahradí původní nemocniční lékárnu, která se nacházela uvnitř budovy polikliniky a jejíž provoz bude ukončen k datu otevření lékárny nové.

Lepší dostupnost, větší prostor, atraktivnější prostředí, ale i výrazně větší výběr nabízeného sortimentu, to jsou hlavní výhody pro zákazníky. Klienti budou mít k dispozici tří výdejní místa, z nichž dvě budou určena pro výdej na recepty, jedno pro volný prodej.

Otevírací doba lékárny je od pondělí do pátku, od 7:30 do 17:00 hodin.


Vyjádření Krajské zdravotní, a. s. ke včerejší reportáži České televize

Krajské zdravotní, a. s. reaguje na reportáž České televize, odvysílanou ve středu, 1. července 2009 v hlavní zpravodajské relaci.

Odvysílaná reportáž České televize je v podstatě ve všech svých tvrzeních o Krajské zdravotní, a. s. a nákupu špičkových lékařských přístrojů zcela nepravdivá. Neobsahuje žádný fakt a vychází pouze z dojmů a tvrzení zaujatých osob.

Nelze srovnávat přístroj, který je v nemocnici Na Homolce, s přístrojem v Krajské zdravotní, a. s. Tato informace, o kterou opírala Česká televize své tvrzení, je zavádějící, neboť přístroj v Krajské zdravotní, a. s. je přístroj mnohem kvalitnější a s většími možnostmi. Nejde tedy o úplně stejný přístroj, jak v reportáži tvrdí redaktorka Baldová a bývalá lékařka Krajské zdravotní, a. s. MUDr. Dernerová.

Na nákup přístrojů v Krajské zdravotní, a. s. byl zadán nezávislý audit, který prokázal, že přístroje byly zakoupeny za odpovídající cenu. Úvahy o tom, že by se peníze za nakoupené přístroje měly vracet do Evropské unie, jsou nesmyslné.

Účelovost reportáže vnímáme zejména proto, že jde již o několikáté napadení společnosti Krajská zdravotní, a. s., a to stále stejnými lidmi, se stále stejnými argumenty, které již byly několikrát vyvráceny.


Krajská zdravotní zvyšuje mzdy všeobecných sester a porodních asistentek v průměru o 7,15 %

Představenstvo Krajské zdravotní, a. s. na svém včerejším zasedání rozhodlo, že od 1. 7. 2009 zvýší mzdy všeobecných sester a porodních asistentek na základě novelizace katalogu prací, který nově upravuje zařazení těchto profesí do platových tříd. Ve finančním vyjádření toto navýšení znamená průměrné zvýšení mzdy tohoto personálu o cca 1500 Kč.

Na včerejším zasedání představenstva Krajské zdravotní byla předložena zpráva o hospodaření společnosti za pět měsíců tohoto roku. Provozní zisk společnosti k 31. 5. 2009 činní cca 31mil Kč. Dosažení zisku bylo způsobeno především dodržením finančního plánu Krajské zdravotní, a. s. v oblasti nákladů a zajištění vyšších výnosů za poskytnutou zdravotní péči.


Prosím, čekejte