20.12.2013

Představenstvo Krajské zdravotní, a. s. zvolilo nového místopředsedu

Představenstvo Krajské zdravotní, a. s. si zvolilo na svém dnešním jednání nového místopředsedu. Místopředsedou představenstva společnosti byl zvolen Ing. Jiří Novák, dosavadní člen tohoto vrcholového orgánu, který ve funkci nahradil Ing. Ladislava Drlého, který odstoupil z pozice místopředsedy a člena představenstva 16. 12. 2013.

Z pozice člena představenstva Krajské zdravotní, a. s. se Ing. Jiří Novák podílí na vedení společnosti od 21. listopadu 2012 a má tak přehled o činnostech a chodu subjektu, zastřešujícího pět nemocnic Ústeckého kraje.

V současné době je představenstvo Krajské zdravotní, a. s. šestičlenné. Doplnění sedmého člena představenstva a volba nového předsedy proběhne v závislosti na výstupech jednání valné hromady společnosti.

Jiří Vondra
tiskový mluvčí Krajské zdravotní, a.s.
tel: +420 477 114 103
fax: +420 477 114 900
mobil: +420 774 711 478
email:  jiri.vondra@kzcr.eu

 

 


4.12.2013

Krajská zdravotní zmodernizuje přístrojové vybavení komplexního onkologického centra

Krajská zdravotní, a. s. zmodernizuje s přispěním evropských dotačních zdrojů přístrojové vybavení svého komplexního onkologického centra. Projekt v celkové hodnotě 102 483 000 korun byl doporučen k realizaci výběrovou komisí Integrovaného operačního programu (IOP) koordinovaného Ministerstvem zdravotnictví České republiky.

Projekt pod názvem „Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního onkologického centra Krajské zdravotní, a. s.“ poslouží především k pořízení druhého lineárního urychlovače a dalšího vybavení Komplexního onkologického centra Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Dotaci ve výši 86 994 100 korun doplní spoluúčast žadatele ve výši 15 351 900 korun.

Instalace druhého lineárního urychlovače na pracoviště ústecké onkologie je podmínkou dalšího prodloužení platnosti osvědčení o splnění podmínek poskytování onkologické péče nejvyššího stupně, které uděluje ministerstvo zdravotnictví v koordinaci s doporučeními odborné onkologické společnosti.

Realizace projektu instalace lineárního urychlovače je plánována od prosince 2013 do března 2015. Značnou dobu realizace zaberou zákonné lhůty při realizaci veřejné soutěže v kontextu zákona o zadávání veřejných zakázek, kdy se v tomto případě jedná o tzv. významnou veřejnou zakázku nad  50 milionů korun.

Nový lineární urychlovač pro Krajskou zdravotní, a. s. je jedním ze 13 projektů, které uspěly ve 14. výzvě Integrovaného operačního programu Ministerstva zdravotnictví ČR v tzv. intervenci 3.2 „Služby v oblasti veřejného zdraví“.


Jiří Vondra
tiskový mluvčí Krajské zdravotní, a.s.
tel: +420 477 114 103
fax: +420 477 114 900
mobil: +420 774 711 478
email:  jiri.vondra@kzcr.eu

 

 

 

 


27.11.2013

Ústečtí neurochirurgové si 45. výročí založení svého pracoviště připomněli uspořádáním mezinárodního interaktivního workshopu s ukázkovými operacemi

Neurochirurgická klinika Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. dnes (27. 11. 2013) uspořádala mezinárodní interaktivní workshop s hostujícím neurochirurgem, profesorem Helmutem Bertalanffym z International Neuroscience Institute (INI) v Hannoveru.

Součástí workshopu byly dvě ukázkové demonstrační operace mozkového kmene s využitím moderních technologií monitorace pacienta, počítačové navigace a mikrochirurgických nástrojů. Součástí akce byla konference s přednáškami o anatomii mozkového kmene, o výsledcích těchto náročných operací a video přenos, během něhož profesor Bertalannfy představil důležité zásady pro správnou indikaci těchto výkonů, specifické přístupy do mozkového kmene a zásady fyziologického operování.

Mezinárodní workshop s účastí neurochirurga profesora Bertalanffyho se koná ve dnech 45. výročí založení neurochirurgie v Ústí nad Labem. Základy ústecké neurochirurgie položil primář Zdenek Malý v roce 1968. Mezinárodního semináře se zúčastnili i významné osobnosti včetně předchozích primářů ústecké neurochirurgie.

Garantem mezinárodního workshopu je prof. MUDr. Martin Sameš, CSc. – přednosta Neurochirurgické kliniky, Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Doplňující informace:

Prováděné demonstrační operace mozkového kmene byly z operačních sálů v přímém přenosu přenášeny do Centra vědy, výchovy a dalšího vzdělávání Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., kde je přítomní mohli sledovat i s patřičným odborným výkladem.

Dr. Hemlut Bertalanffy je profesorem neurochirurgie a přednostou Centra vaskulární neurochirurgie v Mezinárodním neurovědeckém centru (INI) v německém Hannoveru.

Neurochirurgickou rezidenturu absolvoval na Univerzitě Albert-Ludwig v Breisgau, kde i dokončil neurochirurgickou specializaci. Více než dva roky v letech 1990 - 1992 působil na Keio University v Tokyu v Japonsku. Od roku 1992 do roku 1997 byl zástupcem přednosty na Neurochirurgické klinice Technické univerzity v Aachenu.  V roce 1994 získal cenu od Fridrich - Wilhelm nadace za vynikající vědeckou práci.  V roce 1997 se stal profesorem a přednostou neurochirurgické kliniky Philipps University v Marburgu a kliniku zde vedl po dobu 10 let. Od července 2007 byl jmenován přednostou slavné Neurochirurgické kliniky v Curychu ve Švýcarsku. Od listopadu 2010 přijal novou pozici v prestižním International Neuroscience Institute v Hannoveru.

Profesor Bertalanffy je členem řady světových akademií a společností, je vedoucím editorem časopisu Neurosurgical Review. Publikoval více než 150 vědeckých prací v prestižních časopisech, přispěl odbornými kapitolami do více než 50 knih a přednesl 300 přednášek na světových fórech a sympoziích. 

Významně přispěl ve světovém  vývoji chirurgie baze lební, mikrochirurgie a právě mikrochirurgie mozkového kmene.

Je ženatý a má dvě dcery.

Mozkový kmen je částí mozku, která navazuje na krční míchu a patří k vývojově nejstarším částem mozku, řadíme sem prodlouženou míchu, Varolův most a střední mozek. Mozkový kmen kontroluje a řídí základní životní funkce - dýchání, oběh, obranné reflexy kašlací, polykací  a rychlé nepodmíněné reflexy v situaci ohrožení. V mozkovém kmeni jsou dále uložena jádra hlavových nervů koordinující pohyb očí, mimiku tváře, sluch, rovnováhu a pohyby jazyka. Poškození mozkového kmene vede k ohrožení těchto základních funkcí a není slučitelné se životem. Neurochirurgické operace v této oblasti jsou proto považovány za jedny z nejobtížnějších a nejriskantnějších.

 

Jiří Vondra 
tiskový mluvčí Krajské zdravotní, a.s.
tel: +420 477 114 103
fax: +420 477 114 900
mobil: +420 774 711 478
email:  jiri.vondra@kzcr.eu

 

 

 

 


22.11.2013

Radek Scherfer rezignoval na funkci předsedy představenstva Krajské zdravotní, a. s.

Mgr. Radek Scherfer rezignoval na funkci předsedy představenstva Krajské zdravotní, a. s. Rezignací předsedy se bude zabývat na svém nejbližším jednání představenstvo společnosti.

„O rezignaci na předsedu představenstva jsem uvažoval již delší dobu. Je to mé osobní rozhodnutí a důvody jsou čistě soukromé, související především s mým současným časovým vytížením. Z představenstva Krajské zdravotní neodcházím, dál budu jeho řadovým členem a dál budu také pokračovat na přímo svěřených úkolech. Svůj záměr jsem předem probral se sociálnědemokratickými kolegy, kteří mně ve své době dali důvěru a podpořili moji kandidaturu na post předsedy a informoval jsem i ostatní kolegy“, uvedl ke své rezignaci Mgr. Radek Scherfer.

Mgr. Radek Scherfer byl od roku 2008 nejdříve členem představenstva Krajské zdravotní, a. s., předsedou se stal od poloviny roku 2011. Po rezignaci na předsedu nadále zůstává v pozici člena představenstva.

 

Jiří Vondra
tiskový mluvčí Krajské zdravotní, a.s.
tel: +420 477 114 103
fax: +420 477 114 900
mobil: +420 774 711 478
email:  jiri.vondra@kzcr.eu

 

 


25.10.2013

Státní zástupce zrušil usnesení Policie ČR o stíhání zaměstnanců Krajské zdravotní

Státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Ústí nad Labem zrušil usnesení Policie ČR o stíhání zaměstnanců Krajské zdravotní, a. s. ve věci veřejné soutěže na koupi CT přístroje do teplické nemocnice. Státní zástupce shledal obvinění vznesená oddělením ústecké hospodářské kriminality předčasnými, vytkl jim řadu nedostatků a akceptoval také námitky stíhaných, kteří se proti neadekvátnímu postupu policie ohradili a podali stížnosti na postup vyšetřování i jeho výsledky.

Mezi obviněnými jsou zaměstnanci Krajské zdravotní, a. s., kteří se ze svých pozic podíleli na realizaci veřejné zakázky na nákup CT přístroje. Výběrové řízení začalo loni a probíhalo do letošního roku. Přihlásily se čtyři firmy a vyhrála ta s nejnižší nabídkovou cenou. Na podnět jedné z neúspěšných firem ale Úřad pro ochranu hospodářské soutěže výběrové řízení zrušil a Krajská zdravotní, a. s. smlouvu na dodávku CT pro teplickou nemocnici s vítěznou firmou nepodepsala.

Jediným hmatatelným výsledkem policejního vyšetřování jsou prozatím obavy zaměstnanců zúčastňovat se práce v hodnotících komisích výběrových řízení, kterých přitom společnost s ohledem na potřeby pěti nemocnic realizuje stovky ročně. Zákon o zadávání veřejných zakázek přitom stanovuje, aby členy komise byli profesní odborníci pro danou oblast ze strany zaměstnanců. Těmi jsou v tomto případě především lékaři jednotlivých nemocnic, kteří se dosud práce v komisích běžně účastnili. Po naprosto nepodloženém obvinění svých kolegů však s další účastí váhají nebo ji přímo odmítají. Nejinak je tomu i u dalších zaměstnanců, pracovníků v nezdravotnických profesích.


Jiří Vondra
tiskový mluvčí
Krajská zdravotní, a. s.
Sociální péče 3316/12
401 13 Ústí nad Labem
tel: +420 477 114 103
fax: +420 477 114 900
mobil: +420 774 711 478


3.10.2013

Pětisté miminko v tomto roce se narodilo v porodnici děčínské nemocnice

V Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnici Děčín, o. z. se narodilo pětisté miminko v tomto roce.

V Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnici Děčín, o. z. se narodilo pětisté miminko v tomto roce. Šťastnou maminkou se stala Aneta Bartkowská z Děčína, která porodila dceru Lauru, obě jsou v pořádku. Laura se narodila 30.září 2013 a je prvním dítětem maminky. To, že se malá Laura stala pětistým miminkem děčínské nemocnice, mladou maminku velmi překvapilo. Hodně zdraví mamince i malé Lauře popřáli MUDr. Pavel Rubeš, primářGynekologicko-porodnického oddělení, spolu s dalšími lékaři a sestřičkami z děčínské nemocnice. Zástupci vedení nemocnice obdarovali maminku květinou a srdečným blahopřáním.

 

Jiří Vondra
tiskový mluvčí Krajské zdravotní, a.s.
tel: +420 477 114 103
fax: +420 477 114 900
mobil: +420 774 711 478
email:  jiri.vondra@kzcr.eu

 

 


30.9.2013

Představenstvo Krajské zdravotní odvolalo ředitele společnosti

Představenstvo Krajské zdravotní odvolalo ředitele společnosti

Představenstvo Krajské zdravotní, a. s. na svém dnešním jednání (30. září 2013) odvolalo ředitele společnosti. Odvolání Ing. Eduarda Reichelta předcházelo doporučení valné hromady jediného akcionáře, Ústeckého Kraje. Do doby jmenování nového ředitele Krajské zdravotní, a. s. pověřilo představenstvo společnosti jejím vedením Ing. Petra Fialu, náměstka pro ekonomické a personální řízení.

 

Jiří Vondra
tiskový mluvčí Krajské zdravotní, a.s.
tel: +420 477 114 103
fax: +420 477 114 900
mobil: +420 774 711 478
email:  jiri.vondra@kzcr.eu

 

 


16.9.2013

Krajská zdravotní se s VZP dohodla na navýšení plateb za biologickou léčbu pro onkologicky nemocné

Po jednání managementu Krajské zdravotní, a. s. (KZ) na ústředí Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR (VZP) se podařilo dohodnout navýšení plateb za biologickou léčbu zejména pro onkologicky nemocné v Ústeckém kraji o 40 mil korun. Tím by měla být pokrytá reálná potřeba pacientů, kterým bude v tomto roce léčba aplikována (původně dohodnutá výše plateb měla dosáhnout pouze 112 milionů korun).

„Role tzv. centrové péče ve zdravotnictví stále roste. Tomu odpovídá i pozornost, kterou jí musíme věnovat. Jsem rád, že se nám s naším největším plátcem zdravotní péče podařilo dohodnout proplácení biologické léčby našim pacientům a věřím, že to bude nejen nemocnými, ale celou veřejností pozitivně vnímáno,“ uvedl Mgr. Radek Scherfer, předseda představenstva KZ po včerejším jednání s VZP.

„Za poslední ch 5 let dosáhl nárůst počtu pacientů vyžadujících centrovou léčbu desítek procent. Logicky proto rostou i náklady. Nelze proto náklady fixovat na úrovni předchozích let. V takovém případě by totiž v letošním roce nedostali všichni pacienti potřebnou péči, kterou specializovaná centra nabízejí,“ doplnil MUDr. Jan Lami, náměstek pro řízení zdravotnických služeb KZ.

„Úhradová vyhláška pro rok 2013 měla být prorůstová, ale pokud se na ni podíváme reálnou optikou, pak jasně vidíme, že je velice restriktivní. Výdaje na centrové léky sice počítají s určitým nárůstem oproti minulým letům, ale při pohledu na predikci pro rok 2013 je zcela jasné, že požadavky našich pacientů jsou daleko vyšší,“ doplnila Ing. Hana Aulická-Jírovcová z oddělení výkaznictví zdravotní péče KZ.

Takzvané centrové léky přitom mohou pacienti dostávat jen ve specializovaných onkologických centrech, či centrech zaměřených na léčbu roztroušené sklerózy a dalších vážných nemocí. V těchto odborných centrech se léčí narůstající počet pacientů v desítkách diagnostických skupin. Zdravotnická zařízení, která musejí s omezenými zdroji ze systému veřejného zdravotního pojištění uspokojit rostoucí požadavky pacientů, jsou často v nezáviděníhodné pozici. Na jedné straně jsou jasné potřeby pacienta, na straně druhé tlak plátců zdravotní péče na úspory.

„Ve vztahu k pojišťovnám využíváme řadu nástrojů, které pomáhají situaci zmírnit. Posíláme jim nejen pravidelné reporty o poskytnuté péči, ale také predikce, jak se budou náklady během roku reálně vyvíjet. Vedeme si detailní evidenci nákladných pojištěnců včetně časové dostupnosti plánované hrazené péče. Využíváme také systému žádostí o zvýšení úhrad. Dohodnuté navýšení plateb za biologickou léčbu pro komplexní onkologické centrum je především dobrou zprávou pro pacienty“, doplnila Ing. Aulická-Jírovcová.

 

Jiří Vondra
tiskový mluvčí Krajské zdravotní, a.s.
tel: +420 477 114 103
mobil: +420 774 711 478
email:  jiri.vondra@kzcr.eu


13.8.2013

Krajská zdravotní hodnotí roční existenci nového urogynekologického centra, jediného v Ústeckém kraji

Urogynekologické centrum Krajské zdravotní, a. s. pracuje po prvním „rozjezdovém“ roce na plné obrátky. V ambulanci je evidováno více než 200 pacientek zařazených do pravidelného režimu lékařské péče, a to od té konzervativní, až po potřebné urogynekologické operace. Nové pracoviště provedlo více než 100 urogynekologických zákroků. S působností centra pro celý Ústecký kraj se dá jistě předpokládat další nárůst.

„K dnešnímu dni jsme provedli cca 50 páskových operací pro stresovou inkontinenci, bylo zavedeno cca 25 speciálních sítových implantátů pro léčbu poruch statiky pánevního dna. Zároveň bylo provedeno více než 30 tzv. klasických urogynekologických operací. Z pooperačního sledování pak vyplývá, že úspěšnost výkonů přesahuje u všech typů operací 90%, což je číslo plně srovnatelné se zaběhlými urogynekologickými centry“, upřesnil výsledky roční činnosti urogynekologického centra MUDr. Michal Zeman, Ph.D., primář Gynekologicko porodnického oddělení Nemocnice Chomutov, který stál u zrodu nového pracoviště a je jeho odborným garantem.

Základním předpokladem pro vznik urogynekologického centra v Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnici Chomutov, o. z. bylo získání atestace v tomto nástavbovém oboru, a tím naplnění personálního požadavku pro zdravotní pojišťovny. Prim. MUDr. Zeman se stal jediným lékařem v Ústeckém kraji s atestací z oboru urogynekologie. Dalšími potřebnými předpoklady pak byla chuť celého jím vedeného kolektivu přinést do chomutovské nemocnice v Ústeckém kraji dosud nikde komplexně neposkytovaný druh péče. Nezbytná byla i podpora vedení Krajské zdravotní, a. s.

„Pacientky, které potřebovaly tento druh péče, byly v minulosti nuceny vyjíždět mimo území kraje. Nejbližší podobná pracoviště jsou až v Plzni nebo Praze. Jsem rád, že jsme ženám z Ústeckého kraje mohli nabídnout řešení jejich zdravotních potíží v Krajské zdravotní, a již nemusí za ošetřením dojíždět mimo kraj“, řekl Mgr. Radek Scherfer, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.

Co je urogynekologie?
Jedná se o nástavbový obor na základní obor gynekologie nebo urologie. Urogynekologie se zabývá problematikou dvou zdravotních potíží u žen. Nechtěným samovolným únikem moči (ale i stolice)      a sestupem pánevních orgánů.

Tyto dvě problematiky spolu často úzce souvisí a v praxi je nejde od sebe jednoznačně oddělit. V Ústeckém kraji dosud nechtěný únik moči léčili a léčí dominantně urologové, sestup pánevních orgánů zase gynekologové. Urogynekologie pak spojuje tyto dvě problematiky do jednoho funkčního logického celku.


Jiří Vondra
tiskový mluvčí Krajské zdravotní, a. s.
tel: +420 477 114 103
mobil: +420 774 711 478
email:  jiri.vondra@kzcr.eu

 


3.7.2013

Reakce Krajské zdravotní, a. s. na informace zveřejněné Aktuálně cz o trestním stíhání Policie České republiky, které měla zahájit proti některým členům někdejšího představenstva společnosti Krajská zdravotní, a. s.

Vznesená obvinění, týkající se podezření z údajného spáchání trestných činů v souvislosti s pořízením zdravotnických přístrojů, na které KZ získala evropské dotační prostředky, považuje vedení společnosti za nedůvodná. Vedení společnosti obvinění odmítá a považuje je za zcela neopodstatněná.

„Jsem přesvědčen, že při pořizování vybavení nemocnic jsme v souladu s tehdy platnou legislativou postupovali přesně podle zákona. Dotace byla poskytnuta a využita v souladu s projekty, které prošly mnohastupňovou kontrolou odpovědných orgánů, včetně těch ministerských. Nakupovalo se vždy na základě veřejné zakázky a vždy zcela podle zákona. Jakákoliv obvinění proto považuji za nedůvodná a nepodložená“, uvedl Ing. Eduard Reichelt, ředitel Krajské zdravotní, a. s.


„V minulých dnech brněnský soud zpochybnil spáchání správního deliktu při nákupu přístrojů a zrušil pokutu udělenou Krajské zdravotní Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Věřím, že se prokáže i nedůvodnost jakýchkoliv dalších vznesených obvinění, policejní nevyjímaje. Nezbývá než čekat a dál doufat, že celá záležitost bude konečně vyřešena. Rychle a bez zbytečných průtahů to asi bohužel nebude. Mrzí mě to, protože Krajská zdravotní bude dál vystavována nejrůznějším spekulacím a útokům“, uvedl Mgr. Radek Scherfer, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.

 

Jiří Vondra
tiskový mluvčí Krajské zdravotní, a.s.
tel: +420 477 114 103
fax: +420 477 114 900
mobil: +420 774 711 478
email:  jiri.vondra@kzcr.eu

 

 

 


Prosím, čekejte