Management Krajské zdravotní, a.s.

MUDr. Petr Malý, MBA
Generální ředitel společnosti

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem

kontakt na sekretariát:

Bc. Andrea Lupačová              tel: +420 477 114 105 
Bc. Aneta Michalová               tel:  +420 477 114 106
e-mail: sekretariat@kzcr.eu


MUDr. Jiří Laštůvka
Náměstek pro řízení zdravotní péče


Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem

kontakt na sekretariát:
Věra Nosková, tel.: +420 477 117 932
e-mail: vera.noskova@kzcr.eu

Úsek řízení informačních systémů

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem

kontakt na sekretariát:
Zdeňka Zimmermannová, tel.: +420 477 114 102
e-mail: zdenka.zimmermannova@kzcr.eu

Ing. Luděk Rückl
Náměstek pro ekonomické řízení a controlling

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem

kontakt na sekretariát:
Lenka Heřmánková, tel.: + 420 477 117 945
e-mail:
lenka.hermankova@kzcr.eu

Ing. Mgr. Vlasta Kašparová
Náměstek pro řízení lidských zdrojů

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
tel.: +420 477 117 960
e-mail: vlasta.kasparova@kzcr.eu 

Mgr. Olga Mučicová
Hlavní farmaceut Odboru nemocničních lékáren a zdravotnického zásobování 

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
tel.: +420 477 112 100
e-mail: olga.mucicova@kzcr.eu


Statutární orgán - představenstvo

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA

Předseda představenstva

den vzniku členství v představenstvu: 11. března 2021

MUDr. Leoš Vysoudil, MBA
Místopředseda představenstva
den vzniku členství v představenstvu: 17. listopadu 2020

Členové představenstva:

MUDr. Ondřej Štěrba
den vzniku členství v představenstvu: 17. listopadu 2020

prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.
den vzniku členství v představenstvu:
17. listopadu 2020

Dozorčí rada

Mgr. Karel Krejza

Předseda dozorčí rady

den vzniku členství v dozorčí radě: 17. listopadu.2020


Ing. Jakub Komárek

Místopředseda dozorčí rady
den vzniku členství v dozorčí radě: 17. listopadu.2020


Členové dozorčí rady:

MUDr. Vlastimil Woznica
den vzniku členství v dozorčí radě: 01. února 2021

MUDr. Miroslav Ouzký

den vzniku členství v dozorčí radě: 17. listopadu 2020


Mgr. Pavel Janda

den vzniku členství v dozorčí radě: 17. listopadu 2020


prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.

den vzniku členství v dozorčí radě: 10. dubna 2019


MUDr. Tomáš Hanek
den vzniku členství v dozorčí radě: 10. dubna 2019

Vladimír Vaněk
den vzniku členství v dozorčí radě: 10. dubna 2019


Prosím, čekejte