Mise, vize a strategie Krajské zdravotní, a.s.

Krajská zdravotní, a.s.

Součástí společnosti Krajská zdravotní, a.s. jsou nemocnice:


Nemocnice Rumburk
Nemocnice Děčín
Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem
Nemocnice Teplice
Nemocnice Litoměřice
Nemocnice Most
Nemocnice Chomutov

Mise

  • Zajišťovat komplexní, kvalitní, bezpečnou a dostupnou zdravotní péči primárně obyvatelům Ústeckého kraje.

Vize

  • Usilujeme o dodržování jednotných standardů poskytované zdravotní péče a dalších služeb v celé naší společnosti a budujeme špičková zdravotnická centra prosazující se i v mezinárodní konkurenci. 
  • Vyznáváme hodnoty jako profesionalita, vlídnost a otevřenost vůči klientům. 
  • Chceme být moderní, stabilní a vyhledávanou zdravotnickou firmou, umožňující kontinuální rozšiřování znalostí a dovedností svých pracovníků.
  •  Chceme být renomovanou zdravotnickou vzdělávací a výzkumnou institucí. 


Strategie rozvoje a obnovy Krajské zdravotní, a.s.

Perspektiva       Název BSC cíle

Finanční          Zajistit dlouhodobé finanční zdraví a finanční stabilitu

                          Snižovat fixní náklady zdravotní péče

                          Snižovat % variabilní nákladů zdravotní péče

                          Zvyšovat výnosy z nových služeb a rozvoje stávajících kapacit

                          Maximálně využívat financování ze zdrojů EU a jiných dotačních zdrojů

                          Reinvestovat zisk do obnovy a rozvoje Krajské zdravotní, a.s. (KZ)

Zákaznická     Zastávat hlavní a vedoucí úlohu ve zdravotnictví Ústeckého kraje

                         Udržet a dlouhodobě rozvíjet rozsah a strukturu poskytované zdravotní péče a dalších služeb

                         Zvyšovat kvalitu a bezpečí zdravotní péče a dalších služeb

                         Rozvíjet a budovat špičková zdravotnická centra specializované a superspecializované péče s optimální dostupností pro spádovou oblast i mimo ni

                         Zachovat a stabilizovat strukturu základní péče v nemocnicích KZ ve spádové oblasti

                         Restrukturalizovat a vytvořit portfolio komplexních služeb

                         Stát se významnou vědeckou a výzkumnou (VaV) institucí a rozvíjet poskytovaní vědecko informačních služeb

                         Rozvíjet renomé vyhledávaného vzdělávacího zařízení

                         Rozvíjet renomé vyhledávaného zaměstnavatele

                         Zvyšovat pozitivní PR obraz KZ

                         Zvyšovat efektivitu komunikace s klienty

                         Rozvíjet služby v souladu s Akčními plány pro implementaci Národní strategie Zdraví 2030

                         Zavést proces marketingu

Procesů         Optimalizovat a zvyšovat efektivitu procesů poskytování zdravotní péče a dalších služeb

                        Standardizovat postupy poskytování zdravotní péče a dalších služeb při zachování vnitřní soutěže (benchmarking)

                        Zvyšovat efektivitu vedení a průkaznost zdravotní dokumentace

                        Optimalizovat a zvyšovat efektivitu řídících a podpůrných procesů

                        Standardizovat postupy řídících a podpůrných procesů

                        Zajistit efektivní řízení kvality a bezpečí zdravotní péče

Učení se
a
růstu           Zvyšovat odbornost zaměstnanců

                        Zavést řízení rozvoje kompetencí

                        Zvyšovat podíl zaměstnanců s vědeckou hodností

                        Zvyšovat podíl odborníků získaných z vlastních zdrojů

                        Rozvíjet motivační systém

                        Zajistit efektivní interní komunikaci

                        Zavést a rozvíjet jednotnou firemní kulturu

                        Zvyšovat skóre bodového hodnocení VaV

                        Rozvíjet zázemí pro vznik nemocnice univerzitního nebo fakultního typu

                        Podporovat Vědu a Výzkum (VaV)

 


Prosím, čekejte