UPOZORNĚNÍ - Letní uzavírka ORL

V období od 27.7. 2024 - 7:00 hod. – do 12.8.2024 – 7:00 hod. dojde k plánovanému letnímu uzavření oddělení ORL v Děčíně. Uzavřena bude lůžková i ambulantní část. Pacienti budou ve všední den v dopoledních hodinách ošetřeni v soukromých ordinacích ORL Děčín po telefonické domluvě.

Ordinace ORL Děčín:

MUDr. Bureš R. tel. – 731 923 293 (po telefonické domluvě)

MUDr. Šafaříková J. – 412 151 906 (24.7. – 2.8. – dovolená)

MUDr. Poláková J. – 412 513 935 (24.7. – 6.8. – dovolená)

MUDr. Stríbrský I. – 412 151 566 (8:00 – 11:00 hod.)

Mimo ordinační dobu zajišťuje ošetření pacientů pohotovostní ambulance ORL Masarykova nemocnice Ústí nad Labem – budova D1.


Ordinační hodiny pohotovostní služby ORL:

Všední dny Po - Pá:                18.00 hod - 22.00 hod

AKUTNÍ STAVY VE VŠEDNÍ DNY V DOBĚ OD 15:00 - 18:00 OŠETŘÍ EMERGENCY (DUŠENÍ, KRVÁCENÍ A ÚRAZY).

Víkendové dny + svátky:       8.00 hod - 12.00 hod

                                                 16.00 hod - 22.00 hod

 Mimo ordinační hodiny - víkendy a noční hodiny se ošetřují pouze AKUTNÍ stavy (KRVÁCENÍ, DUŠENÍ A ÚRAZY V ORL)

ORL oddělení

Umístění: Budova: E, Podlaží: - 1 (suterén)

ORL oddělení (ušní, nosní, krční) zahrnuje lůžkovou a ambulantní část.


Primář

MUDr. Pavel Csuhaj

Tel.:
+420 412 705 320
Email:

Zástupce primáře

MUDr. Lenka Povová

Tel.:
+420 412 705 342
Email:

Vrchní sestra

Bc. Kateřina Lolloková

Tel.:
+420 412 705 321
Email:

Popis oddělení

Lůžková část ORL má 6 lůžek a nemá nadstandardní pokoj. Je umístěna v suterénu budovy E.

Děti s doprovodem mají domluvenu hospitalizaci na dětském oddělení, které je umístěno v budově I. v 1. podlaží.

ORL oddělení zajišťuje diagnostickou, léčebnou, preventivní a dispenzární péči nejen ve spádovém území bývalého okresu Děčín, ale i mimo něj. Zabývá se onemocněními uší, nosu, krku, poruchami sluchu, čichu, chuti, hlasu a řeči. Léčí alergická onemocnění nosu, nosních dutin a krku. Ošetřují se zde veškeré úrazy na obličeji a na krku, provádí se zde plastické a kosmetické výkony apod.

Ambulance i operační sál je vybaven moderním vyšetřovacím přístrojem na NBI, což je endoskopická metoda určená k diagnostice slizničních změn, které provázejí rozvoj a růst epitelových nádorů. Díky tomu lze zachytit i drobné milimetrové změny na sliznicích, které nejsou v bílém světle pozorovatelné. Pomocí této metody můžeme provádět screeningová vyšetření, sledování onkologických pacientů po prodělané léčbě, provádět cílené odběry biopsií a přesné určování resekčních okrajů při operacích zhoubných nádorů. Díky tomuto novému endoskopickému přístroji provádíme záznamy veškerých vyšetření a jsme schopni provádět srovnání jednotlivých nálezů, tak i konzultace na dálku s vyššími pracovišti Klinik ORL a chirurgie hlavy a krku.

Součástí oddělení je i foniatrická ordinace, audiologické pracoviště (suterén budovy E). 

Na foniatrické ambulanci se provádějí vyšetření sluchu s výběrem adekvátních sluchadel a jejich přidělení, vyšetření řeči a hlasu u dětí a dospělých. Dále vyšetřujeme screeningová vyšetření sluchu u novorozenců a pětiletých dětí za pomocí vyšetření otoakustických emisí (TEOAE), tak i screeningové vyšetření sluchových drah (AABR) a vyšetření audiometrické. Dále provádíme vyšetření polykání pomocí endoskopického vyšetření FEES s možným doporučením rehabilitace na jakémkoliv logopedickém pracovišti.

Provoz ORL oddělení Nemocnice Děčín o.z:

Lůžková část - nepřetržitý provoz.

Pohotovostní ambulance v budově E (chirurgie - suterén) - ordinační hodiny:

všední dny (pondělí - pátek)                                                  17,00 - 21,00 hod.

soboty, neděle, svátky:                   9,00 - 12,00 hod.          16,00 - 21,00 hod.

Mimo ordinační hodiny ošetřujeme pouze akutní stavy (krvácení, dušení, úrazy apod.).

Návštěvy pacientů jsou na oddělení denně. Vzhledem k provozu oddělení a plnění léčebného plánu doporučujeme návštěvy realizovat v odpoledních hodinách, případně po dohodě s ošetřujícím lékařem. Během návštěv Vás prosíme o respektování nároku na klid a soukromí ostatních pacientů. V případě výskytu závažných epidemiologických onemocnění může dojít k dočasnému zákazu návštěv. O tomto rozhoduje orgán ochrany veřejného zdraví (KHS).

Celé oddělení je vybaveno zdravotnickou technikou na vysoké úrovni a umožňuje veškerý komfort pro pacienta jak z hlediska vyšetření, tak operačních zákroků. Nadstandardně je vybaveno pracoviště foniatrie, k běžným činnostem patří i vyšetřování sluchu novorozenců. K oddělení patří samostatný, oddělený operační trakt.

Fotogalerie

Lůžka

Počet lůžek: 6


Prosím, čekejte