Odborný program

09.20 – 09.25

Úvodní slovo - prim. MUDr. Jiří Masopust, Transfuzní oddělení MN Ústí nad Labem prim. MUDr. Jana Ullrychová, Oddělení klinické hematologie MN Ústí nad Labem

09.25 – 09.30 

Slavnostní zahájení - MUDr. Josef Liehne, ředitel zdravotní péče MN Ústí nad Labem


09.30 – 11.00 Hematologie I

Nové diagnostické a léčebné přístupy k myelodysplastickému syndromu - doc. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc., ÚHKT Praha, 20 min

Pancytopenie - morfologický obraz, kazuistiky - MUDr. Dana Mikulenková, ÚHKT Praha, 20 min

Neobvyklý záchyt mnohočetného myelomu, kazuistiky - MUDr. Jana Ullrychová, OKH MN Ústí nad Labem, 20 min

Naše zkušenosti s léčbou M. Waldenström, kazuistiky - MUDr. Hana Fraňková, OKH KN Liberec, 20 min

Naše první zkušenosti s léčbou Rituximabem - komplikace terapie nemocného s CLL – kazuistika - MUDr. Jana Ullrychová, OKH MN Ústí nad Labem , 10 min


11.00 – 11.30 Přestávka


11.30 – 13.00 Transfuzní lékařství I

Evropa a my- MUDr. Jiří Masopust, TO MN Ústí nad Labem, 20 min.

Deleukotizované transfuzní přípravky – dočká se český pacient? - MUDr. Vít Řeháček, TO FN Hradec Králové, 20 min.

Trendy v imunohematologii - MUDr. Martin Písačka, ÚHKT Praha, 20 min.

Je krev bezpečná? Aneb nové hrozby infekcí přenosných transfuzí - MUDr. Jiří Masopust, MUDr. Marcela Zimová, TO MN Ústí nad Labem, 15 min.

Titry anti-A a anti-B u trombocytových přípravků - RNDr. Lenka Řehořová, MUDr. Renata Procházková, Ph.D., TO KN Liberec, 15 min.


13.00 – 14.10 Oběd


14.10 – 15.40 Hematologie II

Porucha krevního srážení jako jeden z významných problémů Ph-negativních myeloproliferací - prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc., Oddělení klinické hematologie FN Brno, 25 min.

Praktické aspekty léčby novými antikogulancii - MUDr. Petr Kessler, Oddělení hematologie a transfuziologie Nemocnice Pelhřimov, 25 min

Antifosfolipidový syndrom v těhotenství a léčba plazmaferézou - kazuistika - MUDr. Dalibor Jílek, Zdravotní ústav Ústí nad Labem, 20 min

Příprava nemocného s von Willebrandovou chorobou k operaci CNS - MUDr. Alena Vašková, OKH MN Ústí nad Labem, 10 min

Záchyt vrozené hypofibrinogenemie v klinické praxi - MUDr. Eva Drbohlavová, OKH KN Liberec, 10 min


15.40 – 16.05 Přestávka


16.05 – 16.50 Transfuzní lékařství II

Využití trombocytů v tkáňovém inženýrství - MUDr. Renata Procházková, Ph.D., Ing. Věra Jenčová, Ph.D., TO KN Liberec, 15 min.

Význam krevních skupin ve veterinární medicíně - RNDr. Petr Štolba, TO MN Ústí nad Labem, Ing. Jaroslava Galbavá, Diagnostika Ústí nad Labem, 15 min.

Veterinární forenzní genetika - RNDr. Petr Štolba, TO MN Ústí nad Labem, 15 min.


Pátek 15. května 2015


09.20 – 11.20 Sekce laborantů a sester – Hematologie

Oddělení klinické hematologie v Ústí nad Labem, pohled do zákulisí - film - Bc. Pavla Bradáčová, Hana Červenková, OKH MN Ústí nad Labem, 10 min

Nové parametry krevního obrazu na analyzátoru Sysmex XN 2000 - vlastní zkušenosti - Renata Polcarová, DiS., Michaela Rudolfová, DiS., OKH MN Ústí nad Labem, 20 min

Krevní obrazy u zvířat - Ing. Jaroslava Galbavá, Diagnostika Ústí nad Labem, 15 min.

Lymfom u psa - kazuistika - Jakub Koukal, Yveta Janoušková, Drahomíra Zimová, OKH MN Ústí nad Labem, 15 min

Vyšetření primární hemostázy pomocí přístroje PFA 200 - Mgr. Jiřina Blažková, OKH MN Ústí nad Labem, 20 min

Zákeřná krása plazmatických buněk - Yveta Janoušková, OKH MN Ústí nad Labem, 20 min

„Ústecký upír" - Kateřina Vokšayová, DiS., Jana Patočková, OKH MN Ústí nad Labem, 20 min


11.20 – 12.00 Přestávka


12.00 – 14.00 Sekce laborantů a sester – Transfuziologie

Novinky v požadavcích na zdravotnické laboratoře dle normy ČSN ISO 15189 ed.2:2013 - Bc. Jana Šmejkalová, MN Ústí nad Labem, 20 min.

Dárci kostní dřeně – úloha dárcovského centra - Martina Chládková, TO MN Ústí nad Labem, 15 min. Emergency krevní banka – roční zkušenosti - Lucie Šťastná, Ivana Veselá, prim. MUDr. Renata Procházková, TO KN Liberec, 20 min.

Vyšetřování infekčních markerů u dárců kostních štěpů - Klára Nováková, Mgr. Tereza Böhmová, TO MN Ústí nad Labem, 15 min.

DNA laboratoř – výsledky vyšetření trombofilních markerů - Zdena Lošáková, RNDr. Petr Štolba, TO MN Ústí nad Labem, MUDr. Jana Vlčková, HTO a OKB Nemocnice Děčín,15 min.

Zajímavé případy forenzní genetiky - RNDr. Petr Štolba, TO MN Ústí nad Labem, 20 min. 


Krajská zdravotní a.s. (c) 2016