Kontakt

Krajská zdravotní, a. s.
Organizační a tiskové oddělení
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem

Registrace, přihlášky:

e-mail: prihlasky@kzcr.eu

Tel.: +420 477 114 105
www.kzcr.eu

Krajská zdravotní a.s. (c) 2016