Informace

Pořadatelé konference:
Transfuzní oddělení a Oddělení klinické hematologie Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
Konference má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována Společností pro transfuzní lékařství ČLS JEP.

Odborní garanti:
MUDr. Jiří Masopust, primář Transfuzního oddělení MNUL, o. z.
MUDr. Jana Ullrychová, primářka Oddělení klinické hematologie MNUL, o. z.

Organizační zajištění, technický servis:
Organizační a tiskové oddělení Krajské zdravotní, a. s. a multimediální tým OVVDV KZ, a. s.

Účastník akce souhlasí s pořizováním zvukového a obrazového záznamu akce, včetně zveřejnění záznamů na internetových stránkách, nástěnkách, v médiích a  propagačních materiálech za účelem informování o akci a prezentace školicí činnosti.

Krajská zdravotní a.s. (c) 2016