Informace

Vážené kolegyně, kolegové,

 

dovolte mi, abych Vás pozval do Ústí nad Labem na XXIX. Neonatologické dny, které pořádá Novorozenecké oddělení Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. ve spolupráci s Českou neonatologickou společností ČLS JEP a Fakultou zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Toto významné setkání neonatologů a pediatrů hostí město Ústí nad Labem již podruhé.

Odborný program kongresu se bude konat v  Kampusu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem ve dnech 7. 11. – 8. 11. 2013. Úvodní presympozia společností Medisap a Nutricia 6. 11. 2013 jsme umístili do nově zrekonstruovaných prostor Hotelu a restaurantu Větruše. V rámci doprovodných programů budeme chtít účastníkům představit ta nejhezčí místa našeho města, tedy Větruši, Muzeum, Hrad Střekov a další.

 

Doufám, že se Vám v Ústí nad Labem bude líbit a těším se na příjemné setkání s Vámi během odborného i společenského programu.

 
prim. MUDr. Petr Janec, MHA
Novorozenecké oddělení, Krajská zdravotní, a. s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
Pořadatelé kongresu:
Novorozenecké oddělení Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. ve spolupráci s Českou neonatologickou společností ČLS JEP, Fakultou zdravotnických studií Univerzity J.E. Purkyně v Ústí nad Labem a Okresním sdružením ČLK a POUZP

Organizační výbor:                                                             Vědecký výbor:
MUDr. Petr Janec, MHA                                                         prof. MUDr. Richard Plavka, CSc.  
MUDr. Ing. Martin Pánek                                                        doc. MUDr. Zdeněk Kokštein, CSc.
MUDr. Patrik Hitka, Ph.D.                                                       doc. MUDr. Jiří Dort, Ph.D.
MUDr. Alena Müllerová                                                           doc. MUDr. Zbyněk Straňák, CSc., MBA
Ing. Martin Zeman, DMS                                                        MUDr. Lumír Kantor, Ph.D.
                                                                                         MUDr. Petr Janec, MHA

Záštitu nad kongresem převzali:
RSDr. Stanislav Rybák, 1. náměstek hejtmana Ústeckého kraje, doc. MUDr. Miroslav Tichý, CSc., děkan Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a MUDr. Josef Liehne, vedoucí lékař léčebně - preventivní péče Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Kongres má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantován ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocen kredity dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK) a POUZP jako akce kontinuálního vzdělávání (ohodnocen kredity dle vyhlášky MZČR č. 4/2010 Sb.)
 

Organizační zajištění, technický servis:
Tiskové a organizační oddělení a Středisko multimediálních služeb Krajské zdravotní, a. s.
Krajská zdravotní a.s. (c) 2016