Odborný program

Hlavní témata:

·         výživa
·         cirkulace novorozenců
·         „Late preterm infants“
·         fyziologický novorozenec
·         legislativa
·         varia


Odborný program přednášek


6. 11. 2013 – středa (Hotel a restaurant Větruše)

13.00 – 17.00 Presympozium společnosti Medisap, s. r. o. (POUZE PRO ZVANÉ)
                       Praktické školení resuscitace novorozence dle ERC Guidelines
17.00 – 19.00 Presympozium společnosti Nutricia, a. s. (POUZE PRO ZVANÉ)
17.00 – 18.00
Doprovodný program
18.00 – 19.00
Odborné přednášky
                       Macko J.: Suplementace a fortifikace mateřského mléka                                                             
                       Straňák Z.: Intermediární péče o nedonošené dítě                                                                         
                       Diskuze                                 

 

7. listopadu 2013 – čtvrtek (Kampus Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem)


Slavnostní zahájení kongresu - 08.25 - 09.00 

MUDr. Petr Janec, MHA, primář Novorozeneckého oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí n. L., o.z.,
MUDr. Josef Liehne, vedoucí lékař léčebně–preventivní péče Masarykovy nemocnice v Ústí n. L., o.z.,

Doc. MUDr. Miroslav Tichý, CSc., děkan Fakulty zdravotnických studií UJEP v Ústí nad Labem

RSDr. Stanislav Rybák, 1. náměstek hejtmana Ústeckého kraje,

MUDr. Lumír Kantor, Ph.D., předseda ČNeoS ČLS JEP

-          Zpráva z výboru České neonatologické společnosti ČLS JEP

 

1. blok: Cirkulace novorozenců - 9.00 - 10.45

Předsedající: Plavka R. (VFN Praha), Kokštein Z. (FN Hradec Králové)


9.00 – 9.30 Plavka R.,
Kokštein Z.: Tranzitorní cirkulace nezralých novorozenců                                                            

9.30 – 10.00 Luna M. S.: Circulatory disturbances of newborns- diagnostics and specific treatment             

10.00 – 10.30 F. van Bel.: Poruchy mikrocirkulace a současné možnosti NIRS v klinické praxi                          

10.30 – 10.45 Diskuze                                                                                                                             

 

10.45 – 11.15 Přestávka na kávu

 

2. blok: Legislativa - 11.15. - 13.00

Předsedající: Čihař M. (Nemocnice Na Bulovce Praha), Kantor L. (FN Olomouc)

 

11.15 – 11.45 Máca M.: Právní odpovědnost a právní ochrana lékaře                                                             

11.45 – 12.15 Máca M.: Právní aspekty vztahu lékaře a pacienta                                                                     

12.15 – 12.45 Lukešová J.: Náhradní rodinná péče v roce 2013                                                                               

12.45 – 13.00 Diskuze
13.00 – 13.05 Křest knihy „Čekáme děťátko“, autorů Martina Gregory a Miloše Velemínského ml., nakl. Grada.                                                                                                                           

13.00 – 14.30 Oběd

 

3. blok: Late preterm infants - 14.30 - 16.45

Předsedající: Straňák Z. (ÚPMD Praha), Borek I. (FN Brno)

 

Křest knihy „Neonatologie“, autorů Jana Janoty, Zbyňka Straňáka a kolektivu, nakladatelství Mladá fronta.

14.30 – 15.00 Velebil P.: Epidemiologie, demografie late preterm                                                                   

15.00 – 15.30 Šebková S.: Časná a pozdní neonatální morbidita u late preterm infants                                   

15.30 – 16.00 Dokoupilová M.: Fyziologie a patofyziologie late preterm infants                                            

16.00 – 16.30 Pánek M., Janec P.: Globální problematika late preterm infants                                                     

16.30 – 16.45 Diskuze

                                                                                                                           

16.45 – 17.15 Přestávka na kávu

 

17.15 – 18.00 Poster walk

Předsedající: Dort J. (FN Plzeň), Macko J. (Krajská nemocnice T. Bati Zlín)

 

19.30 – 20.15 Přednáška V.I.P. hosta kongresu (Best Western Hotel Vladimir)

Prof. Dr. Mario Rüdiger, Universitätsklinikum Carl Gustav Carus, Dresden:

Delivery room management of ELBW                                                                                                 

 

8. listopadu 2013 – pátek (Kampus Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem)

 

4. blok: Výživa novorozence - 8.30 – 10.45

Předsedající: Zlatohlávková B. (VFN Praha), Malý J. (FN Hradec Králové)

 

8.30 – 9.00 Zlatohlávková B.: Časná výživa extrémně nezralého novorozence                                           

9.00 – 9.30 Burianová I.: Časná výživa středně a lehce nezralého novorozence                           

9.30 – 10.00 Vokurková E.: Strategie krmení rostoucího nezralého novorozence                                          

10.00 – 10.30 Malý J.: Nutriční screening a rizika nedonošených dětí                                                                    

10.30 – 10.45  Diskuze                                                                                                                                    

 

10.45 – 11.15 Přestávka na kávu

 

5. blok: Fyziologický novorozenec, Varia - 11.15 - 12.45

Předsedající: Mydlilová A. (Thomayerova nemocnice Praha), Hanzl M. (Nemocnice České Budějovice)

 

11.15 – 11.35 Štětovská I.: Výsledky výzkumu zaměřeného na spokojenost žen s péčí v českých porodnicích 

11.35 – 11.55 Mourek J.: Epigenom v praxi
11.55 – 12.15 Chvílová Weberová M.: Bonding a iniciace laktace u dětí narozených císařským řezem                                                                                                                
12.15 – 12.35
Černá, M.: Zajímavé kazuistiky z novorozeneckého oddělení                                                         

12.35 – 12.45 Diskuze

 

12.45 – 13.00  Závěr - Janec P. (Masarykova nemocnice v Ústí n. L.)      

13.00 Oběd           

 

Jazyk: čeština, angličtina, slovenština (bez simultánního tlumočení)

Změny programu vyhrazeny.

 

 


Krajská zdravotní a.s. (c) 2016