Přihlášky a registrace

Akce již proběhla, na tuto akci se již není možno přihlásit.


Termín pro zaslání přihlášek

·     Aktivní účast – zvané přednášky včetně abstrakt do 30. 9. 2013
·
      Postery včetně abstrakt do 30. 9. 2013
·      Pasivní účast do 18. 10. 2013
Preferujeme vyplnění online přihlášky.


Registrace ÚČastníků:

Hotel a restaurant Větruše

6. listopadu 2013 – středa – 17.00 – 18.00 hod. (POUZE PRO ÚČASTNÍKY PRESYMPOZIA)


Kampus Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
7. listopadu 2013 – čtvrtek –
07.30 – 17.30 hod.

Kampus Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
8. listopadu 2013 – pátek –
07.30 – 12.45 hod.


Online přihláška: zde

Krajská zdravotní a.s. (c) 2016