Informace

Oddělení Emergency Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. pořádá VII. ročník celostátní odborné konference „ Emergency2016“.


Odborný garant:
MUDr. Jana Bednářová – primářka Emergency Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
Určeno pro: Zdravotnické pracovníky lékařských i nelékařských oborů.

Kapacita:
Okolo 150 účastníků.
Možná exkurze po oddělení Emergency.

Kontaktní osoby:
MUDr. Jana Bednářová, jana.bednarova@kzcr.eu, mobil 723 164 480
Bc. Anna Valterová, anna.valterova@ kzcr.eu, mobil 731 535 615

Konference zařazena do kreditního systému dle platné legislativy pro lékaře i nelékaře.


Organizační zajištění, technický servis:

Organizační a tiskové oddělení a multimediální tým Vzdělávacího institutu Krajské zdravotní, a. s.

Účastník akce souhlasí s pořizováním zvukového a obrazového záznamu akce, včetně zveřejnění záznamů na internetových stránkách, nástěnkách, v médiích a  propagačních materiálech za účelem informování o akci a prezentace školicí činnosti.  

Krajská zdravotní a.s. (c) 2016