Odborný program

8:00 – 9:00 REGISTRACE

9:00 - 9:15 Zahájení konference
prim. MUDr. Jana Bednářová, Oddělení Emergency MNUL

9:15 Opakovaná intravenosní trombolýza v řádu hodin u recidivující CMP
MUDr. Ing. David Černík, MBA, Neurologické oddělení MNUL

9:30 Endovaskulární léčba akutní ischemické CMP, stav v roce 2016
MUDr. Filip Cihlář, Ph.D., Radiodiagnostické oddělení MNUL

9:45 Akutní a chronická okluse vnitřní karotidy
MUDr. Andrea Prcúchová, Neurologické oddělení MNUL

10:00 Diferenciální diagnostika vertiga
MUDr. Štěpánka Brušáková, Neurologické oddělení MNUL

10:15 Akutní CEA po i.v. trombolýze-timing, rizika, přehled literatury, kazuistiky
MUDr. Robert Bartoš, Ph.D., prof. MUDr. Martin Sameš, CSc., MUDr. Petr Vachata, Ph.D., Neurochirurgická klinika MNUL, MUDr. Filip Cihlář, Ph.D., Radiodiagnostické oddělení MNUL, MUDr. Pavel Neumann, Klinika anestezie, perioperační a intenzivní medicíny MNUL

10:30 – 10:45 PŘESTÁVKA OBČERSTVENÍ

10:45 Hrudní drenáž z pohledu traumatologa
MUDr. Roman Mišičko, Klinika úrazové chirurgie MNUL

11:00 Hrudní drenáže – indikace a úskalí
MUDr. Jiří Král, Oddělení hrudní chirurgie MNUL

11:15 Analgezie v přednemocniční péči
MUDr. Petr Kolouch, MBA, ředitel Zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy

11:30 Analgezie u traumat na emergency
prim. MUDr. Jiří Šoupal, Urgentní příjem FN Motol, Praha

11:45 Lékaři bez hranic - poslání a východiska a hlavní výzvy v humanitární a zdravotnické pomoci v současnosti
Mgr. Pavel Gruber, ředitel Lékaři bez hranic, o.p.s., Praha

12:15 Z Čech do Afganistánu a zpět
MUDr. Pavel Roleček, Klinika anestezie, perioperační a intenzivní medicíny MNUL

12:30 Úskalí repatriace z pohledu přijímacího zdravotnického zařízení „MEDEVAC“ Ukrajina 2014 
prim. MUDr. pplk. Pavel Kupka, Urgentní příjem ÚVN, Praha Střešovice 

12:45 – 13:30 OBĚD

13:30 Odhalení pacienta s rizikem náhlé smrti na Emergency
MUDr. Josef Jakabčin, Ph.D., Kardiologická klinika MNUL

13:45 Zobrazovací metody u pacientů v riziku náhlé smrti
prim. MUDr. Milouš Derner, Radiodiagnostické oddělení MNUL

14:15 Potřeba akutní geriatrické péče
MUDr. David Smutný, Oddělení následné péče Ryjice MNUL

14:30 Perioperační péče o pacienty se syndromem spánkové apnoe
MUDr. Jiří Kalhous, ORL MNUL

14:45 Anafylaxe v kontextu Evidence Based medicine
PhDr. Mgr. Cmorej Patrik Christian, MSc., MHA, Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p.o.

15:00 Devastační poranění horní končetiny
MUDr. Petra Meluzínová, MUDr. Roman Mišičko, Klinika úrazové chirurgie MNUL

15:15 Akutní mezenteriální ischemie
MUDr. Lucie Nártová, Chirurgické oddělení MNUL

15:30 Resuscitace nebo crush syndrom? Anebo co všechno lze způsobit resuscitací při porodu koncem pánevním
prim. MUDr. Andrea Vlčková, Oddělení soudního lékařství a toxikologie MNUL

15:45 – 16:00 PŘESTÁVKA

16:00 Neobvyklé afrodisiakum. Mezi počátečním inzerátem v časopise „hledám macatou baculku nad 100kg“ a verdiktem „14 let ve vězení se zvýšenou ostrahou“ sehrál svou podstatnou roli Atropin
prim. MUDr. Andrea Vlčková, Oddělení soudního lékařství a toxikologie MNUL

16:15 Plicní embolie – minikazuistiky, je vždy CT angiografie plicnice optimální metoda na urgentním příjmu?
prim. MUDr. Antonín Novák, Interní oddělení Nemocnice Děčín, o. z.

16:30 Zvětšíme vám penis o 7 cm za měsíc!! Realita nebo fikce?
MUDr. Marek Broul, Ph.D., FECSH, Klinika urologie a robotické chirurgie MNUL

16:45 Spontánní haemopneumothorax
MUDr. Petra Pavlíková, Oddělení hrudní chirurgie MNUL 

17:00 Emergency – radiologie, radiologie – emergency 
prim. MUDr. Jana Bednářová, Oddělení Emergency MNUL 

17:15 ZÁVĚR


Krajská zdravotní a.s. (c) 2016