Emergency 2016

23. března 2016

Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a. s., budova B, 5. podlaží, učebna č. III., Sociální péče 3316/12A, Ústí nad Labem
VII. ročník celostátní odborné konference

Krajská zdravotní a.s. (c) 2016