Společenský večer


Kapacita společenského večera je již naplněna. Další přihlášky na společenský večer již nejsou možné. 

PLAVBA NA LODI PORTA BOHEMICA S OBČERSTVENÍM A HUDBOU

Nástup na loď od 18:30 v přístavišti Ústí nad Labem (mezi Mariánským a železničním mostem u hlavního vlakového nádraží v Ústí nad Labem). V 19:00 loď odpluje na okružní jízdu po Labi. Návrat do přístaviště po 23:00, společenský večer bude dále pokračovat na palubě lodi až do 1:00.

Téma večera: Rebelové aneb zlatá 60. léta - účastníci v kostýmu vítáni

Vstupné na společenský večer: 500 Kč vč. DPH

V ceně vstupného je welcome drink, občerstvení formou rautu na lodi a kulturní program. Vstupné se vybírá při registraci, možnost úhrady v hotovosti nebo platební kartou, palubní vstupenka bude vydána po zaplacení vstupného.Krajská zdravotní a.s. (c) 2016