Informace

Pořadatel konference: 
Oddělení centrálních operačních sálů a centrální sterilizace Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Odborný garant:
MUDr. Ivan Humhej, Ph.D., Oddělení centrálních operačních sálů a centrální sterilizace Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
e-mail: ivan.humhej@kzcr.eu

Datum a místo konání:
9. - 10. června 2022
Kampus Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, červená aula

Přihlášky k pasivní účasti zasílejte prosím online nejpozději do 5. 6. 2022. Pokud se nestihnete přihlásit do uvedeného data, rádi Vás na konferenci přivítáme i bez předchozí registrace. Do prezenční listiny se dopíšete na místě. Zdvořile žádáme lékaře, aby si připravili své identifikační místo u ČLK.

Kredity:
Konference je zařazena do akcí kreditního systému a ohodnocena kredity u organizace ČLK. Nelékaři obdrží potvrzení o absolvování odborné konference.
 
Organizační a technické zajištění:
Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a.s.

Upozornění:
Účastník akce souhlasí s pořizováním zvukového a obrazového záznamu akce, včetně zveřejnění záznamů na internetových stránkách, nástěnkách, v médiích a  propagačních materiálech za účelem informování o akci a prezentace školicí činnosti.

Krajská zdravotní a.s. (c) 2016