Konference centrálních operačních sálů a sterilizace

9. června 2022 - 10. června 2022

Kampus Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem


Vážené dámy, vážení pánové, milí kolegové,

srdečně Vás zvu na V. Konferenci centrálních operačních sálů a sterilizace, která se bude konat ve dnech 9. – 10. 6. 2022 v Kampusu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Pořadatelem konference je Oddělení centrálních operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
Smyslem akce je setkání lékařů, sester a dalších zdravotníků pracujících na operačních sálech a sterilizaci, ale i těch, kteří s těmito provozy spolupracují nebo se o nich chtějí něco dozvědět. Mezi letošní nosná témata konference budou patřit:

Architektura nemocnic a operačních sálů - od historie po nejnovější trendy
Úspěchy a neúspěchy v operativě a anesteziologii
Rovnováha v životě a práci
COVID-19 a jeho vliv na operativu
Varia

Překvapením letošního ročníku konference budou i 2 speciální hosté, kteří přednesou obzvlášť poutavá sdělení, která budou jistě představovat vítané oživení odborných medicínských přednášek.

Těšit se můžete i na tradiční společenský večer na palubě lodi Porta Bohemica při plavbě po Labi. Zázrak útvaru Porta Bohemica proběhl ve třetihorách, kdy byly skály vyzdviženy napříč původnímu toku a starších čtvrtohorách, kdy si řeka znovu prorážela cestu. Vytvořila se tak nevšední a velmi poutavá krajina s hlubokým zářezem řeky do masivu Českého středohoří.

Kampus ústecké univerzity je po sedmi letech výstavby kompletně dokončen a představuje prostředí přímo vyzývající ke vzdělávání, studiu, vědeckému bádání i navazování zajímavých kontaktů. Ti z Vás, kteří kampus navštívili naposledy v roce 2019, budou mile překvapeni jeho zdařilou proměnou.

Těším se na setkání s Vámi.

MUDr. Ivan Humhej, Ph.D.


Krajská zdravotní a.s. (c) 2016