Hematologicko-transfuzní oddělení a klinická biochemie

Umístění: Budova: C, Podlaží: 2.

Hematologicko-transfuzní oddělení a klinické biochemie se skládá ze 3 úseků:

1) biochemická, hematologická a transfúzní laboratoř
    - zahrnuje vyšetření krve, moči, mozkomíšního moku, stolice apod.

2) oddělení dárců krve
     - zahrnuje odběry krve a plazmy

3) hematologická ambulance
     - zahrnuje diagnostickou, léčebnou a konziliární péče pro hematologické pacienty pro spádovou oblast okresu Děčín a Rumburk


E-mailová adresa pro dárce krve:  DarciKrve.DC@kzcr.eu.

Primář

MUDr. Jana Vlčková

Tel.:
+420 412 705 228
Email:

Zástupce primáře

MUDr. Jana Ullrychová

Tel.:
+420 412 705 228
Email:

Vrchní laborantka

Lenka Citová

Tel.:
+420 412 705 421
Email:

Popis a výkony LTS

Hematologická ambulance

Provádí vyšetření nemocných při podezření na hematologická a hemato-onkologická onemocnění a na krevní komplikace při jiném onemocnění. Provádějí se zde např. vyšetření kostní dřeně z punkce a trepanobioptické vyšetření. Má k dispozici 2 lůžka pro ambulantní terapii – podání chemoterapie a podání transfúzních přípravků a krevních derivátů. 

Hematologická ambulance spolupracuje s klinickými pracovišti z Ústí nad Labem, Prahy a Plzně při léčbě hemato-onkologických nemocných. Dále umožňuje vyšetření poruch srážlivosti, krvácivé stavy a tzv. trombofilní stavy (zvýšené riziko krevních sraženin) a současně kontroly antikoagulační léčby nemocných s prodělanou trombózou.

LTS

V hematologické ambulanci provádíme vyšetření kostní dřeně ze sternální punkce a trepanobiopsie. Podáváme ambulantně na dvou stacionarních lůžkách transfúze, infúze, chemoterapie. Dále se zde vyšetřují trombotické a trombofilní stavy.
Dárci krve - provádíme odběry plné krve a plazmaferetické odběry plazmy . Provádíme také předoperační autologní odběry krve tzv. autotransfúze.
Laboratoře - provádíme biochemická, imunologická, imunohematologická, virologická, hematologická a koagulační vyšetření krve, moče, mozkomíšního moku, stolice.
"Hematologická ambulance - stacionář se 2 lůžky, laminární box

Prosím, čekejte