Oddělení centrálních operačních sálů a sterilizace

Umístění: Pavilon M, 3.NP

Zprovoznění nového pracoviště Centrálních operačních sálů a centrální sterilizace proběhlo 8. 4. 2024.

Oddělení centrálních operačních sálů a sterilizace se dělí na dvě v těsné blízkosti se nacházející pracoviště.


Centrální operační sály (COS)

Pracoviště COS, které je součástí pavilonu M bylo uvedeno do provozu 8.4.2024. K dispozici jsou 4 operační sály, které jsou postaveny dle nejnovějších technologií a jsou vybaveny nejmodernější technikou pro otevřené i miniinvazivní operační výkony. Dále disponují informačním a audiovizuálním systémem (aplikace. SOR – smart OR – chytrý operační sál) a špičkovým klimatizačním zařízením.

Kolektiv zaměstnanců centrálních operačních sálů zajišťuje plánované a akutní operační výkony 24 hodin denně v oboru chirurgie, traumatologie, gynekologie a urologie. Provoz COS je zaměřen na bezpečnost a kvalitu poskytované perioperační péče, která je garantována plněním legislativních norem a vnitřními řídícími dokumenty.


Oddělení centrální sterilizace (CS) 

Pracoviště centrální sterilizace se nachází v těsné blízkosti centrálních operačních sálů a poskytuje kompletní předsterilizační přípravu a sterilizaci všem chirurgickým oborům.

Současně zajišťuje sterilizaci zdravotnických prostředků všem ostatním zdravotnickým oddělením celé nemocnice i externím klientům.

Pracoviště Centrální sterilizace kontroluje a vyhodnocuje každý sterilizační proces. Každý zdravotnický prostředek je značen dle platné legislativy a pracoviště ručí za deklarovanou sterilitu.

Technologické vybavení CS splňuje nejmodernější požadavky. Pracoviště je vybaveno velkokapacitními přístroji na mytí a dezinfekci instrumentária, kontejnerů a přepravních vozíků. Ke sterilizaci je využíváno nejmodernějších parních sterilizátorů a nízkoteplotní plazmový sterilizátor ke sterilizaci termolabilního materiálu. Každý přístroj je validován a pravidelně testován. Každý proces je řádně dokumentován softwarovým komunikačním systémem pro dezinfekční automaty a sterilizátory. Sterilizační proces je sledován a dokumentován pomocí informačního systému – MEDIX.


Přístrojové vybavení:

  • 3x        parní sterilizátor STERIVAP HP
  • 1x        plazmový sterilizátor STERRAD NX
  • 3x        mycí vysokokapacitní automat STEELCO
  • 1x        mycí automat operační obuvi MIELE
  • 1x        vysokotlaký parní čistič na chirurgické nástroje
  • 1x        ultrazvuková čistička


Primář COS a CS

MUDr. Ivan Náhlík

Tel.:
+420 412 705 615
Email:

Vrchni sestra COS a CS

Mgr. Martina Švingrová

Tel.:
+ 420 412 705 616
Email:

Staniční sestra COS - gynekologie

Denisa Bittnerová, DiS.

Tel.:
+ 420 412 705 607
Email:

Staniční sestra CS

Jana Brožová

Tel.:
+420 412 705 512
Email:

Provozní doba CS:

Příjem materiálu: pavilon M, 3.NP – tel. 412 705 604 / mob. +420 705 847 263, ZV 12 677

Interní zákazníci:             Po – Ne                   6:00 – 11:00

Externí zákazníci:            Po  Pá                    6:00  11:00


Výdej materiálu: pavilon M, 3.NP – tel. 412 705 606 / mob. +420 705 847 263, ZV 12 677

Interní zákazníci:             Po – Ne                   7:00 – 8:00              13:00 – 14:00

Externí zákazníci:            Po – Pá                                                     13:00  19:00

Pro operační obory je pracovní doba centrální sterilizace nepřetržitá.

Ke stažení


Prosím, čekejte