Důležité upozornění

Psycholog. ambulance byla 10. 7. 2024 přestěhována do budovy C 1. patro vpravo - Nemocnice Děčín, o.z. (dříve neuro odb. ambulance).

Děkujeme za pochopení.

Důležité upozornění

Z důvodu nedoplněné systemizace a dalších PN NELZP omezujeme provoz na neuro JIP ze 7 na 5 lůžek - od 1. 5. 2024 do odvolání. 

Děkujeme za  pochopení. 

Neurologické oddělení

Umístění: Budova: I, Podlaží: 7.

Oddělení poskytuje regionální diagnosticky-léčebnou péči ambulantní i lůžkovou v celém rozsahu neurologického oboru, zejména v oblasti vaskulárních a vertebrogenních onemocnění, v úzké návaznosti na neurochirurgické oddělení ústecké Masarykovy nemocnice. Poskytujeme péči pacientům s epilepsií, pacientům s onkologickými, neurodegenerativními, demyelinizačními chorobami nervové soustavy.
 
Od 1. 1. 2011 byl neurologickému oddělení udělen statut iktového centra.
 

Primář

MUDr. Iva Ondečková

Tel.:
+420 412 705 396
Email:

Vrchní sestra

Pavlína Ledvinová

Tel.:
+420 412 705 398
Email:

Staniční sestra - JIP

Hedvika Fridrichová

Tel.:
+420 412 705 285
Email:

Staniční sestra lůžkového oddělení

Olga Jirků

Tel.:
+420 412 705 360
Email:

Neurologie

Naše oddělení je schopno zajistit široké spektrum neurodiagnostických postupů zahrnujících EEG, EMG, CT, sonografii, likvorologické vyšetření (ve spolupráci s likvorologickou laboratoří v Ústí nad Labem). Úzce spolupracujeme s neurochirurgickým a RTG oddělením ústecké Masarykovy nemocnice, prostřednictvím této spolupráce je zajištěno dovyšetření našich pacientů zejména na magnetické rezonanci a návaznost NCH zákroků.

Popis a výkony oddělení

Na neurologickém oddělení jsou hospitalizováni pacienti s cévní mozkovou příhodou, kde spolupracujeme úzce s logopedickou péčí a rehabilitací. Dále léčíme klienty s bolestmi páteře, po operaci mozku, s epileptickými záchvaty a jinými neurologickými onemocněními.
Máme zde několik specializovaných ambulancí, kde lékaři provádí základní neurologické vyšetření, dispenzární péči a léčbu. Je zde například ambulance bolestí hlavy, EEG a EMG laboratoře. Provádíme zde i ultrazvuk karotid.
Také úzce spolupracujeme s rentgenologickým pracovištěm, kam odesíláme klienty na velice důležitou počítačovou tomografii (CT).
 
 

Přístroje

Elektroencefalografická laboratoř s moderním EEG přístrojem, EMG, sonografický přístroj, kompletně vybavená neurologická JIP včetně ventilátoru Raphael, o 8 lůžkách. Celodenní dostupnost CT a likvorologického vyšetření.

Nadstandard

Cena: dle platného ceníku

Standardní oddělení:

Počet lůžek: 27

JIP: 

Počet lůžek: 8

Indikátory výkonnosti a kvalityKCC/IC dle Věstníku Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 10/2012 a č. 4/2015 za období 1. 1. 2020 – 30. 06. 2020.

Indikátory výkonnosti a kvalityKCC/IC dle Věstníku Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 10/2012 a č. 4/2015 za období 1. 1. 2020 – 30. 06. 2020.


Prosím, čekejte