Dětské oddělení

Umístění: Budova: I, Podlaží: 2. NP

Dětské oddělení poskytuje akutní péči pro děti a mladistvé do 18 let a péči o novorozence.

Nemocniční péče je realizována v širokém spektru chorob.

Ve skupině novorozenecké patologie jde zejména o přetrvávající infekčně zánětlivé komplikace, vyšetření vrozených vad a vrozených poruch metabolizmu.

V kojeneckém věku pečujeme nejčastěji o infekce žaludku a střev a infekce respirační, dále například intolerance stravy. Provádíme dovyšetření vrozených vývojových vad srdce, ledvin, žaludku a střev, vyšetření neprospívání, poruch psychomotorického vývoje.
Batolata jsou přijímána ve velké většině s těžšími klinickými příznaky akutních virových a bakteriálních onemocnění, zastoupení jiných skupin diagnóz je výrazně řidší.

U většiny dětí jde dále i o komplexní vyšetření pro chronické obtíže jako např. vyšetření růstu a vývoje, endokrinních onemocnění uzlinového syndromu, imunologického profilu, alergií, potencionálních malignit, chronických zánětlivých onemocnění, hraniční či zvýšené tenze či psychosomatických obtíží.

Do všech odborných poraden je nutné telefonické objednání. Vždy v pondělí 10:00 – 12:00 na telefonním čísle +420 412 705 441. Akutní případy lze řešit po předchozí telefonické domluvě.


Primář

MUDr. Renata Přibíková

Tel.:
+420 412 705 418
Email:

Vrchní sestra

Bc. Jaroslava Dupová

Tel.:
+420 412 705 417
Email:

Staniční sestra dětského oddělení

Jana Mrvíková, DiS

Tel.:
+420 412 705 436
Email:

Staniční sestra novorozeneckého oddělení

Bc. Barbora Benešová

Tel.:
+420 412 705 372
Email:

Ambulantní sestra dětského a dorostového oddělení

Iveta Reisingerová

Tel.:
+420 412 705 475
Email:

Nadstandard

Cena: dle platného ceníku


Lůžka

Počet lůžek: 40


Prosím, čekejte