Oddělení anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny

Umístění: 

Budova: C, Podlaží: 1.NP

  • anesteziologická ambulance
  • nutriční poradna
  • ambulance bolesti a paliativní péče
Budova M, Podlaží: 4. NP
  • resuscitační lůžka - lůžková část 1 - 6
  • intenzivní lůžka - lůžková část 7 - 14

Anesteziologicko-resuscitační oddělení je rozděleno do následujících částí:

1. resuscitační – lůžková
2. anesteziologická část
3. ambulance anesteziologie
4. ambulance nutrice
5. ambulance bolesti a paliativní péče
6. tým pro dlouhodobé periferní vstupy                                                                                                                                                              


Primář

MUDr. Michal Hanauer, MBA

Tel.:
+420 412 705 482
Email:

Zástupce primáře

MUDr. Smržová Eva

Tel.:
+420 412 705 482
Email:

Vrchní sestra

Bc. Andrea Laňková

Tel.:
+420 412 705 282
Email:

Staniční sestra - anesteziologie

Tschakertová Jaroslava

Tel.:
+420 412 705 481
Email:

Staniční sestra - ARIM lůžka

Zuzana Eliášová

Tel.:
+420 412 705 618
Email:

Lůžka

Počet lůžek: 5 + 1 lůžko urgentní


Prosím, čekejte