15.5.2008

Nový ředitel Krajské zdravotní, a. s. - Nemocnice Teplice, o. z.

Představenstvo Krajské zdravotní, a.s. rozhodlo o novém řediteli Nemocnice Teplice. Nový ředitel teplické nemocnice se ujme funkce dne 16. května 2008. Ředitelem Krajské zdravotní, a. s. - Nemocnice Teplice, odštěpného závodu Krajské zdravotní, a.s. bude od 16. 05. 2008 Ing. Karel Prokop.

Představenstvo Krajské zdravotní, a. s. na svém jednání 29. 04. 2008 rozhodlo o novém řediteli Krajské zdravotní, a. s. Nemocnice Teplice, o. z., kterým se od 16. 05. 2008 stane Ing. Karel Prokop. Představenstvo Krajské zdravotní, a. s. takto rozhodlo na základě výsledku předchozího výběrového řízení na post ředitele teplické nemocnice.

Představenstvo Krajské zdravotní, a. s. na svém jednání 29. 04. 2008 rozhodlo o novém řediteli Krajské zdravotní, a. s. Nemocnice Teplice, o. z., kterým se od 16. 05. 2008 stane Ing. Karel Prokop.

Ředitel společnosti Krajská zdravotní, a. s. Ing. Eduard Reichelt, popřál novému řediteli teplické nemocnice mnoho úspěchů v jeho funkci.

Agenda vedení teplické nemocnice přechází pod kompetence nového ředitele dnem 16. května 2008.


Systém Krajských odborníků společnosti Krajská zdravotní, a.s.

Na základě usnesení představenstva Krajské zdravotní, a.s., ze dne 14. 4. 2008, byli jmenováni Krajští odborníci společnosti Krajská zdravotní, a.s.

Slavnostní akt jmenování krajských odborníků proběhl dne 6. května 2008, v sídle společnosti Krajská zdravotní, a. s.

Jmenovací dekrety předal nově jmenovaným krajským odborníkům ředitel společnosti Ing. Eduard Reichelt, za účasti hejtmana Ústeckého kraje Ing. Jiřího Šulce, náměstka hejtmana Ústeckého kraje Ing. Petra Fialy a předsedy představenstva Krajské zdravotní, a. s. Ing. René Budjače.


Systém Krajských odborníků společnosti Krajská zdravotní, a.s.

je vytvářen jako poradní skupina náměstka zdravotní péče Krajské zdravotní, a.s.

Krajští odborníci Krajské zdravotní, a.s.

 • jsou odbornými garanty zdravotní péče v daných oblastech
 • spolupodílí se na tvorbě a realizaci koncepce zdravotní péče KZ, a.s.
 • určují členy odborných týmů pro jednotlivé lékařské obory
 • účastní se v komisích při výběrových řízeních na obsazení vedoucích pracovníků primariátů
 • spolupodílí se na metodickém řízení ve svěřené oblasti zdravotní péče
 • jsou partnery Vědecké rady KZ, a.s.

Je stanoveno osm základních oborů, které zastřešují jednotlivé specializace v rámci našich pěti nemocnic. Jedná se o následující oblasti a pro každou oblast je určen krajský odborník a jeho zástupce:

Obor Odborník Zástupce
- chirurgické obory MUDr. Martin Sauer (ÚL) MUDr. Jan Rejholec (DC)
- interní obory I MUDr. Jan Nebáznivý (ÚL) MUDr. Vlastimil Woznica (TP)
- interní obory II MUDr. Pavel Dlouhý (ÚL) zatím neobsazeno
- péče o matku a dítě MUDr. Jiří Biolek (MO) MUDr. Ivo Blšťák (ÚL)
- zobrazovací metody MUDr. Milouš Derner (ÚL) MUDr. Aleš Chodacki (CV)
- komplement MUDr. Jiří Masopust (ÚL) Ing. František Hájek (TP)
- intenzivní péče MUDr. Daniel Nalos (ÚL) MUDr. Miroslav Peleška (MO)
- lékárny Mgr. Martin Mátl (ÚL) Mgr. Žižková Jana (MO)
 1. Chirurgické obory:
  - chirurgie, traumatologie, ortopedie, hrudní chirurgie, urologie, ORL, oční, neurochirurgie, stomatochirurgie
 2. Interní obory I:
  - interna, gastroenterologie, kardiologie, neurologie, dialýza, LDN
 3. Interní obory II:
  - infekce, kožní, onkologie, rehabilitace, funkční vyšetřování, nemoci z povolání, psychiatrie, sexuologie, plicní
 4. Péče o matku a dítě:
  - pediatrie, perinatologie, gynekologie a porodnice, genetika
 5. Zobrazovací metody:
  - radiologie, nukleární medicína
 6. Komplement:
  - biochemie, hematologie, transfůzní oddělení, patologie, soudní patologie a toxikologie, mikrobiologie
 7. Intenzivní medicína:
  - ARO, anestezie, emergency, centrální JIP
 8. Lékárny:
  - lékárny ústavní i veřejné, prodejny zdravotnických potřeb

30 dní pro prevenci a léčbu cévních mozkových příhod 2008

Problematiku cévních mozkových příhod připomene celosvětově organizovaný projekt pod názvem „STROKE AWARENESS DAY“, který v tomto roce připadá na 14. května.

V České republice je tento den navíc od roku 2006 rozšířen o projekt s názvem „30 dní pro prevenci a léčbu cévních mozkových příhod“, jehož vyhlašovatelem a odborným garantem je Cerebrovaskulární sekce Neurologické společnosti ČLS JEP.

Kampaň, která bude v rámci těchto dnů probíhat od 29. dubna až do 27. května, začne celostátní tiskovou konferencí, zapojením pacientské organizace Sdružení ICTUS a představením nemocnic zapojených do letošního projektu.


Celosvětový projekt, nesoucí název „STROKE AWARENESS DAY“ má zvýšit informovanost veřejnosti o problematice cévních mozkových příhod (CMP). V České republice se tento den navíc rozšířil od roku 2006 o projekt s názvem „30 dní pro prevenci a léčbu cévních mozkových příhod“, jehož vyhlašovatelem a odborným garantem je Cerebrovaskulární sekce Neurologické společnosti ČLS JEP.

Jedná se o celostátní akci, která má upozornit, že CMP je velmi závažný a akutní stav, informovat o možnostech prevence a také o klinických příznacích a nutnosti časného zahájení léčby tohoto onemocnění. Od 29. dubna až do 27. května 2008 bude probíhat informační a vzdělávací kampaň pro laickou a ve vybraných regionech i odbornou veřejnost.

Kampaň bude zahájena 29. dubna celostátní tiskovou konferencí, zapojením pacientské organizace Sdružení ICTUS a představením nemocnic zapojených do letošního projektu. V rámci kampaně je také zřízena e-mailová poradna s adresou cmp2008@centrum.cz, na kterou mohou zájemci z řad veřejnosti psát své dotazy na odborníky z takzvaných iktových center a intervenčních neuroradiologií.

Do projektu se zapojí, jako každoročně, i neurologické oddělení Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o. z. Odborným garantem projektu za chomutovskou nemocnici je MUDr. Jiří Neumann. Dne 6. května 2008 od 14:30 hodin proběhne představení projektu, prezentace neurologického oddělení a iktového centra. Součástí bude přednáška k tématu cévních mozkových příhod, zaměřená zejména na prevenci, rizikové faktory, příznaky a přednemocniční péči. Pro zájemce je připraveno také změření krevního tlaku, glykémie.


Cévní mozková příhoda (iktus) je vedoucí příčinou trvalé invalidity a po onemocněních srdce druhou nejčastější příčinou úmrtí. Každý rok postihne iktus v ČR téměř 35 000 lidí, z nichž až třetina na toto onemocnění zemře a u další třetiny zůstanou trvalé následky různého stupně postižení. CMP se může dostavit v každém věku, nejčastěji postihuje osoby po 65 roce života, nicméně v ČR je velmi vysoký počet CMP i u lidí mezi 50-65 rokem věku, a to zejména u mužů. V současné době existují možnosti specifické a účinné léčby, ale jen pokud je zahájena včas, to znamená do třetí hodiny od vzniku a rozvoje prvých příznaků. Velmi důležitá je také prevence.19.8.2019

Krajská zdravotní, a. s., nabízí pracovní uplatnění všem zdravotníkům Lužické nemocnice a polikliniky v Rumburku

Krajská zdravotní, a. s., nabízí pracovní uplatnění všem zdravotníkům Lužické nemocnice a polikliniky v Rumburku v nemocnicích Krajské zdravotní, a to v Děčíně, případně také v Ústí nad Labem,
Teplicích, Mostě nebo Chomutově.

V případě budoucího působení Krajské zdravotní, a. s., v Rumburku Vám bude při Vašem zájmu umožněn návrat do rumburské nemocnice.

V případě zájmu nás prosím kontaktujte:
Bc. Martina Placatová, vedoucí personálního a mzdového oddělení Krajské zdravotní, a.s.
e-mail: martina.placatova@kzcr.eu; tel.: +420 477 117 952
Mgr. Danuše Tomášková, hlavní sestra Nemocnice Děčín, o. z.
e-mail: danuse.tomaskova@kzcr.eu; tel.: +420 412 705 221

Krajská zdravotní, a.s. - Organizační oddělení – Středisko komunikace

Základní informace:
Organizační oddělení zajišťuje služby pěti nemocnicím Krajské zdravotní, a.s. Pod toto oddělení spadá Středisko komunikace, které obstarává distribuci denního monitoringu tisku, zpracovávání tiskových zpráv a avíz konaných akcí pro média, spolupracuje se sdělovacími prostředky včetně zajištění spolupráce s natáčením odborných pořadů z oblasti zdravotnictví, pořádá tiskové konference a odborné semináře, organizuje PR aktivity v oblasti propagace Krajské zdravotní, a.s., vydává odborný časopis Infolisty určený pro laickou a odbornou veřejnost. 

Kde nás najdete:

Krajská zdravotní, a.s. - Organizační oddělení, Středisko komunikace, budova ředitelství R, 6. podlaží
Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem

Vedoucí oddělení:
Ing. Eva Urbanová
+420 477 114 145
eva.urbanova@kzcr.eu

Vedoucí Střediska komunikace, tiskový mluvčí:
Mgr. Ivo Chrástecký
+420 477 114 147
ivo.chrastecky@kzcr.eu

Referent Střediska komunikace:
Ing. Zuzana Babická
+420 477 114 104
zuzana.babicka@kzcr.eu

Referent Střediska komunikace:
Petr Sochůrek
+420 477 114 107
petr.sochurek@kzcr.eu

Redakce Infolistů:

Redaktor
Martin Klimeš
+420 477 114 101

martin.klimes@kzcr.eu

Koordinátorka
Tereza Komanová
+420 477 112 030
tereza.komanova@kzcr.eu

Prosím, čekejte