Informace


Pořadatel semináře:
Klinika úrazové chirurgie FZS UJEP v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. -  Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Datum a místo konání:
pátek 8. prosince 2023 od 14:00 h
Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a.s., budova B Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, 5. NP, Sociální péče 3316/12a, Ústí nad Labem
Workshop: Bioaktivní sklo v kostní chirurgii od 10:30 

Odborný garant:
MUDr. Petr Obruba, Ph.D., Klinika úrazové chirurgie FZS UJEP v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., e-mail: petr.obruba@kzcr.eu

Kredity:
Akce je zařazena do kreditního systému dle platné legislativy pro lékaře. Nelékařům bude vydáno potvrzení o účasti.

Organizační a technické zajištění:
Oddělení konferenční a marketingové podpory a Oddělení multimediální podpory Krajské zdravotní, a.s.

Upozornění:
Účastník akce souhlasí s pořizováním zvukového a obrazového záznamu akce, včetně zveřejnění záznamů na internetových stránkách, nástěnkách, v médiích a  propagačních materiálech za účelem informování o akci a prezentace školicí činnosti.

Krajská zdravotní a.s. (c) 2016