Krajský traumatologický seminář 2023

Komplikace v traumatologii

8. prosince 2023

Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a.s., budova B Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem

14:00 - 18:00

Workshop: Bioaktivní sklo v kostní chirurgii od 10:30  

Krajská zdravotní a.s. (c) 2016