Informace

Radiodiagnostické oddělení Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

ve spolupráci s Českou lékařskou komorou a POUZP Brno pořádá odbornou konferenci 4. Ústecký radiologický den.

 

Odborným garantem konference je MUDr. Milouš Derner, primář Radiodiagnostického oddělení Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.


Kredity:
Byla podána žádost o kreditní hodnocení akce POUZP dle vyhlášky MZČR č. 4/2010 SB., od ČLK dle stavovského předpisu ČLK č. 16

 

Organizační zajištění, technický servis:
Organizační a tiskové oddělení Krajské zdravotní, a. s. a multimediální tým OVVDV KZ, a. s.


Účastník akce souhlasí s pořizováním zvukového a obrazového záznamu akce, včetně zveřejnění záznamů na internetových stránkách, nástěnkách, v médiích a  propagačních materiálech za účelem informování o akci a prezentace školicí činnosti.

Krajská zdravotní a.s. (c) 2016