Odborný program

ODBORNÝ PROGRAM

 

9.30 - 9.40 Slavnostní zahájení

MUDr. Josef Liehne, ředitel zdravotní péče MNUL, prim. MUDr. Milouš Derner, RDG oddělení MNUL

 

I. přednáškový blok


9.40 - 10.00

Zajímavé případy na Emergency MNUL a jejich RTG obrazy

prim. MUDr. Jana Bednářová, Emergency MNUL

 

10.00 - 10.40

Anafylaktický šok

MUDr. Jan Pajerek, Dětská klinika MNUL

 

10.40 - 11.00

Komplikovaný případ mediastinitidy řešený stentem

MUDr. Jiří Král, Hrudní chirurgie MNUL, prim. MUDr. Jiří Stehlík, Gastroenterologické oddělení MNUL

 

11.00 - 11.20

Náhlá příhoda břišní? /Kasuistika/

MUDr. Zuzana Šustrová, RDG Nemocnice Teplice

 

11.20 - 11.40

Stp. fraktuře humeru s kovovou fixací

MUDr. Alnahari Abdul Salam, RDG Nemocnice Most

 

11.40 - 12.00

Krvácení u traumat - MDCT diagnostika

MUDr. Filip Cihlář, RDG oddělení MNUL

 

12.00 - 13.00 hod. Přestávka na oběd

 

II. přednáškový blok

 

13.00 - 13.20

Možnosti nové angiolinky v MNUL

Mgr. Regina Langová, RDG oddělení MNUL

 

13.20 - 13.40

Emergentní kasuistika (Ruptura mezenteria)

MUDr. David Škvára, RDG oddělení MNUL

 

13.40 - 14.00

Střelná poranění v RTG obraze

MUDr. Libor Pála, RDG oddělení MNUL

 

14.00 - 14.20

Shaken baby sy

MUDr. Pavel Chmelík, RDG oddělení MNUL

 

14.20 - 14.40

Katameniální pneumotorax

MUDr. Lenka Hořejší, RDG oddělení MNUL

 

14.40 - 15.00

Pneumocephalus a pneumoopticus jako komplikace PNO

prim. MUDr. Milouš Derner, RDG oddělení MNUL


15.00 - 15.30 hod. Diskuze a závěr konference


Krajská zdravotní a.s. (c) 2016