Podmínky účasti na konferenci


V rámci vzdělávací akce respektujte a dodržujte prosím veškeré platná protiepidemická opatření.


Krajská zdravotní a.s. (c) 2016