Informace


Pořadatel konference:
Dětské a dorostové oddělení Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z.

Odborný garant:
prim. MUDr. Marie Váchová,Dětské a dorostové oddělení Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z.
e-mail: marie.vachova@kzcr.eu

Datum a místo konání:
čtvrtek 25. listopadu 2021 od 17:00 h (registrace od 16:00 h)
Benedikt Most

Organizační zajištění:
Středisko komunikace Krajské zdravotní, a.s.

Upozornění:
Účastník akce souhlasí s pořizováním zvukového a obrazového záznamu akce, včetně zveřejnění záznamů na internetových stránkách, nástěnkách, v médiích a  propagačních materiálech za účelem informování o akci a prezentace školicí činnosti.

Krajská zdravotní a.s. (c) 2016