Informace

Pořadatelé konference: 
Novorozenecké oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., Vás zve na konferenci Paliativní péče v novorozeneckém a dětském věku.

Odborný garant:
MUDr. Ing. Martin Pánek, Novorozenecké oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
E-mail: martin.panek@kzcr.eu

Datum a místo konání:
čtvrtek 20. dubna 2017
Přednáškové prostory Vzdělávacího institutu Krajské zdravotní, a.s.,
Sociální péče 3316/12A, budova B (s heliportem), 5. NP, Ústí nad Labem

Kredity:
Konference byla zařazena do akcí kreditního systému a ohodnocena kredity u organizací ČLK a POUZP.
 
Organizační a technické zajištění:
Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a.s.

Upozornění:
Účastník akce souhlasí s pořizováním zvukového a obrazového záznamu akce, včetně zveřejnění záznamů na internetových stránkách, nástěnkách, v médiích a  propagačních materiálech za účelem informování o akci a prezentace školicí činnosti.

Krajská zdravotní a.s. (c) 2016