Paliativní péče v novorozeneckém
a dětském věku

20. dubna 2017

Přednáškové prostory Vzdělávacího institutu Krajské zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12A, budova B (s heliportem), 5. NP, Ústí nad Labem

Krajská zdravotní a.s. (c) 2016