Informace

Termín konání
23. 4. 2024 od 9:00

Místo konání
Fakulta zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny FZS UJEP v Ústí nad Labem a KZ, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
Sociální péče 3316/12
400 11  Ústí nad Labem 

Odborná garance kurzu
MUDr. Daniel Nalos, MUDr. Luboš Beňo - Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny FZS UJEP v Ústí nad Labem a KZ, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Přihlášky
Přihlášky k účasti zasílejte prosím nejpozději do 14. 4.2024. 

Kurz je určen pouze pro lékaře, maximální počet účastníků: 7

Registrační poplatek

zaměstnanci KZ, a.s.: bez poplatku
ostatní mimo KZ, a.s.: 3.200 Kč vč. DPH

Registrační poplatek prosím uhraďte nejpozději do 14. 4. 2024 bankovním převodem na č. účtu 216686400/0300, VS 116000174, poznámka pro příjemce: jméno + příjmení

Kredity
Kurzy se pořádají dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK.

Upozornění
Účastník akce souhlasí s pořizováním zvukového a obrazového záznamu akce, včetně zveřejnění záznamů na internetových stránkách, nástěnkách, v médiích a  propagačních materiálech za účelem informování o akci a prezentace školicí činnosti.

Krajská zdravotní a.s. (c) 2016