Regionální anestezie pro operace velkých kloubů

23. dubna 2024

Fakulta zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v areálu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem

Kurz je určen pouze pro lékaře. 

Kapacita kurzu je naplněna.  

Krajská zdravotní a.s. (c) 2016