Informace


Vážené dámy, vážení pánové,
srdečně Vás zvu na cestovatelské odpoledne s Jiřím Kolbabou.
Přijměte toto pozvání jako poděkování za Vaši obětavou práci. Vážím si Vašeho pracovního nasazení a odhodlání nevzdávat se a pomáhat.
Přeji Vám klidný konec roku a v roce 2024 především pevné zdraví.                                           
MUDr. Petr Malý, MBA, generální ředitel Krajské zdravotní, a.s.


Datum a čas konání
6. 12. 2023, 15:30 - 17:30

Místo konání
Fakulta zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně
areál Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem
ulice Sociální péče 3316/12a
Ústí nad Labem


Jiří Kolbaba je cestovatel, fotograf, spisovatel, popularizátor poznávání cizích kultur a ochrany fauny a flóry. 
Vydejme se společně na objevnou cestu do oblasti, která od nepaměti lákala největší dobrodruhy planety. Setkáme se s místními domorodci, ale hlavně se zástupci přitažlivé i obávané fauny.


Krajská zdravotní a.s. (c) 2016