Keňa, Tanzánie, Zanzibar a další poklady východní Afriky

Cestovatelské odpoledne s Jiřím Kolbabou

6. prosince 2023

Fakulta zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v areálu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem


Program je určen pro zaměstnance Krajské zdravotní, a.s.

Krajská zdravotní a.s. (c) 2016