Informace


Pořadatel konference
Chirurgické oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z.

Odborný garant
MUDr. Jan Rejholec, Chirurgické oddělení Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.
e-mail: jan.rejholec@kzcr.eu

Datum a místo konání
30. - 31. května 2022
zámek Děčín, Knihovní sál
registrace: 30. 5. 2022 od 9:00, 31. 5. 2022 od 8:00, 1. NP - přísálí Knihovního sálu 

Kredity
Konference je zařazena do kreditního systému dle platné legislativy pro lékaře, nelékaři obdrží potvrzení o účasti na konferenci.

Organizační a technické zajištění
Oddělení konferenční a marketingové podpory a Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a.s.

Upozornění
Účastník akce souhlasí s pořizováním zvukového a obrazového záznamu akce, včetně zveřejnění záznamů na internetových stránkách, nástěnkách, v médiích a  propagačních materiálech za účelem informování o akci a prezentace školicí činnosti.

Záštitu nad akcí převzala Česká chirurgická společnost ČLS JEP, Sekce miniinvazivní chirurgie ČCHS ČLS JEP, hejtman Ústeckého kraje Ing. Jan Schiller a primátor Statutárního města Děčína Ing. Jiří Anděl, CSc.

Krajská zdravotní a.s. (c) 2016