Děčínské chirurgické dny

30. května 2022 - 31. května 2022

Zámek Děčín


Vážené dámy, vážení pánové, milí kolegové,

dovoluji si Vás přivítat na již tradičních Děčínských chirurgických dnech v překrásném prostředí děčínského zámku.

Pevně doufám, že Vás zaujme odborný program konference vyplněný velmi kvalitními přednáškami špičkových chirurgů a dalších odborníků nejen z České republiky. Těšit se můžete i na doprovodný program a společenský večer s živou hudbou, který se v případě příznivého počasí uskuteční v Růžové zahradě děčínského zámku. V rámci společenského večera jsme pro Vás zajistili prohlídku zámku s průvodcem.

Dovolte mi poděkovat vedení Ústeckého kraje, primátorovi Statutárního města Děčín, Okresní hospodářské komoře v Děčíně a vedení Krajské zdravotní, a.s., bez jejichž podpory by nebylo možné konferenci uskutečnit. Poděkování patří také České chirurgické společnosti ČLS JEP, Sekci miniinvazivní chirurgie ČCHS ČLS JEP, která nad akcí převzala záštitu.

Těším se na setkání.

MUDr. Jan RejholecKrajská zdravotní a.s. (c) 2016