Poplatky

Lékař (mimo KZ, a.s.) 500 Kč

Lékař (zaměstnanec KZ, a.s.) 0 Kč

Nelékař (mimo KZ, a.s.) 500 Kč

Nelékař (zaměstnanec KZ, a.s.) 0 Kč

Oběd 0 Kč

Přednášející 0 Kč

Společenský večer 5. října 300 Kč


Přednášející a zaměstnanci KZ, a.s.: bez poplatku

Lékaři i nelékaři (mimo KZ, a.s.) vč. oběda: 500 Kč vč. DPH

Poplatek za oběd (platí pro zaměstnance KZ, a.s.): 100 Kč vč. DPH

Vstupné na společenský večer, 5. října: 300 Kč vč. DPH

Poplatky se hradí na místě při registraci platební kartou nebo hotově.

Krajská zdravotní a.s. (c) 2016