Informace


Pořadatelé konference:
Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku FZS UJEP v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

a Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze a Fakultní nemocnice v Motole Vás zve na 25. odbornou regionální konferenci "Slámův ORL den".

Odborní garanti:
MUDr. Karel Sláma

Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku FZS UJEP v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.,

e-mail: slama@kzcr.eu

prof. MUDr. Jan Betka, DrSc., FCMA

Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze a Fakultní nemocnice v Motole

Datum a místo konání:
5. října 2018
Hotel a Restaurant Větruše


Kredity:
Konference byla zařazena do akcí kreditního systému a ohodnocena kredity u organizací ČLK.
 
Organizační a technické zajištění:
Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a.s.

Upozornění:
Účastník akce souhlasí s pořizováním zvukového a obrazového záznamu akce, včetně zveřejnění záznamů na internetových stránkách, nástěnkách, v médiích a  propagačních materiálech za účelem informování o akci a prezentace školicí činnosti.

Krajská zdravotní a.s. (c) 2016