Informace

Pořadatelé konference: 

Otorinolaryngologické oddělení KZ, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. pod záštitou 1. náměstka hejtmana Ústeckého kraje RSDr. Stanislava Rybáka a ve spolupráci s  OS ČLK.

Konference je zařazena jako oficiální akce konaná pod hlavičkou České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP.

 

Odborný garant:
MUDr. Karel Sláma, primář Otorinolaryngologického oddělení KZ, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
E-mail: k.slama@kzcr.eu

 

Místo konání:

20. - 21. 11. 2014

Hotel & restaurant Větruše, Ústí nad Labem

 

Kredity:

Byla podána žádost o kreditní hodnocení akce dle vyhlášky MZČR č. 4/2010 Sb. a od ČLK dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.

 

Organizační zajištění, technický servis:
Organizační a tiskové oddělení a multimediální tým Oddělení vědy, výchovy a dalšího vzdělávání služeb a CIT Krajské zdravotní, a. s.


Upozornění:

Účastník akce souhlasí s pořizováním zvukového a obrazového záznamu akce, včetně zveřejnění záznamů na internetových stránkách, nástěnkách, v médiích a  propagačních materiálech za účelem informování o akci a prezentace školicí činnosti.  

Krajská zdravotní a.s. (c) 2016