Odborný program

AKCE JE JIŽ NAPLNĚNA!!
 

PROGRAM 20. listopad 2014

 

13.00 – 16.30 Zasedání výboru České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP primátorský salónek Hotel & restaurantu Větruše (pro zvané)

 

17.00 Zahájení

prim. MUDr. Karel Sláma, Otorinolaryngologické oddělení KZ, a.s. - MNUL, o.z.

RSDr. Stanislav Rybák, 1. náměstek hejtmana Ústeckého kraje

MUDr. Josef Liehne, ředitel zdravotní péče KZ, a.s. – MNUL, o.z.

 

čestný host:

prof. MUDr. Jan Betka, DrSc., přednosta Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice Motol v Praze

 

17.20 Vystoupení Elišky Lüftnerové

 

1. blok přednášek - 17.30 – 19.30

Moderuje: Betka J., Chrobok V., Profant. M., Komínek P., Astl J.

 

Volné téma 15 min.

Betka J., Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol v Praze

 

Současné možnosti fonochirurgie 15 min.

Chrobok V., Dršata J., Smatanová K., Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Lékařská fakulta UK v Praze

 

Endoskopická anatómia stredného ucha 15 min.
Profant M., ORL Nemocnice sv. Cyrila a Metoda, Bratislava

 

Přestávka 30 min.

 

Transorální přístup při řešení nádorů v oblasti hlavy a krku – ano či ne? 15 min.

Komínek P., ORL klinika FN Ostrava

 

Minimálně invazivní a endoskopická parathyreoidektomie 15 min.

Astl J., Rotnágl J., Kovář D., Fundová P., Filipovský T., ORL klinika ÚVN Praha

 

19.15 Závěr konference

20.00 Společenský večer, vystoupení Petra Lüftnera ml.

 

PROGRAM 21. listopad 2014

 

2. blok přednášek - 09.00 – 12.00

Moderuje: Plzák J., Skřivan J., Sameš M.

 

Endoskopická chirurgie hypofaryngeálního divertiklu 20 min.

Plzák J., Zábrodský M., Lukeš P., Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole

 

Výhody perimodiolární elektrody 20 min.

Skřivan J., Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol v Praze

 

Indikace TORS v otorinolaryngologii 20 min.

Sláma K. jn., Otorinolaryngologické oddělení KZ, a.s. - MNUL, o.z.

Radiologický příspěvek k robotické chirurgii 20 min.
Derner M., RDG oddělení KZ, a.s. - MNUL, o.z.

 

Přestávka 25 min.

 

Současné možnosti v miniinvazivní léčbě sialolitiázy 15 min.

Rotnágl J., Astl J., ORL klinika 3. LF UK a ÚVN, Vojenská fakultní nemocnice Praha

 

Vývoj mikrochirurgické léčby vestibulárních schwannomů 20 min.

Sameš M., Vachata P., Ceé J., Radovnický T., Neurochirurgická klinika v KZ, a.s. - MNUL, o.z.

 

Použití laryngální masky v ORL 10 min.

Bejšovec D., ARO KZ, a.s. - MNUL, o.z.

 

Spánková medicína v Ústeckém kraji, současné možnosti řešení ronchopatie a syndromu spánkové apnoe 20 min.

Kalhous J., Lněnička J., Otorinolaryngologické oddělení KZ, a.s. - MNUL, o.z.

 

12.00 Závěr konference

 


Krajská zdravotní a.s. (c) 2016