Management Krajské zdravotní, a.s.

Ing. Petr Fiala
Generální ředitel společnosti

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
400 11 Ústí nad Labem

kontakt na sekretariát:

Kateřina Krinertová,         tel.: +420 477 114 106, 
Bc. Andrea Lupačová        tel:  +420 477 114 105
e-mail: sekretariat@kzcr.eu

Zástupce generálního ředitele společnosti:                                                                                                                                                                                                                               MUDr. Aleš Chodacki
Vykonává funkci ředitele zdravotní péče Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.                   

MUDr. Tomáš Hrubý
Vykonává funkci náměstka pro řízení zdravotní péče

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
400 11 Ústí nad Labem

kontakt na sekretariát:
Věra Nosková, tel.: +420 477 117 932
e-mail: vera.noskova@kzcr.eu

Úsek řízení informačních systémů

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
400 11 Ústí nad Labem

kontakt na sekretariát:
Zdeňka Zimmermannová, tel.: +420 477 114 102
e-mail: zdenka.zimmermannova@kzcr.eu

Ing. Luděk Rückl
Náměstek pro ekonomické řízení a controlling

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
400 11 Ústí nad Labem

kontakt na sekretariát:
Lenka Heřmánková, tel.: + 420 477 117 945
e-mail:
lenka.hermankova@kzcr.eu

Ing. Mgr. Bc. Vlasta Kašparová
Náměstek pro řízení lidských zdrojů

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
400 11 Ústí nad Labem
tel.: +420 477 117 960
e-mail: vlasta.kasparova@kzcr.eu 

Mgr. Olga Mučicová
Hlavní farmaceut Odboru nemocničních lékáren a zdravotnického zásobování 

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
400 11 Ústí nad Labem
tel.: +420 477 112 100
e-mail: olga.mucicova@kzcr.eu


Statutární orgán - představenstvo

Předseda představenstva
Ing. Jiří Novák
den vzniku členství v představenstvu: 1. ledna 2017

Místopředseda představenstva
Mgr. Radek Scherfer
den vzniku členství v představenstvu: 1. ledna 2017

Členové představenstva:
MUDr. Vladimír Emingr
den vzniku členství v představenstvu: 1. ledna 2017

Jitka Hanousková
den vzniku členství v představenstvu: 1. ledna 2017

Jindřich Dlouhý
den vzniku členství v představenstvu: 1. ledna 2017

Dozorčí rada

Předseda dozorčí rady
PhDr. Mgr. Leoš Moravec, MSc.
den vzniku členství v dozorčí radě: 1. ledna 2017

Místopředseda dozorčí rady
Ing. Jaroslav Sykáček
den vzniku členství v dozorčí radě: 1. ledna 2017

Členové dozorčí rady:
Mgr. Petr Vomáčka
den vzniku členství v dozorčí radě: 1. ledna 2017

Jana Blažková
den vzniku členství v dozorčí radě: 1. ledna 2017

Mgr. Karel Krejza
den vzniku členství v dozorčí radě: 1. ledna 2017

Ing. Jakub Komárek
den vzniku členství v dozorčí radě: 1. ledna 2017

prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.
den vzniku členství v dozorčí radě: 10. dubna 2019

MUDr. Tomáš Hanek
den vzniku členství v dozorčí radě: 10. dubna 2019

Vladimír Vaněk
den vzniku členství v dozorčí radě: 10. dubna 2019


Prosím, čekejte