Ultrazvukem asistovaná regionální anestezie

Ultrazvukem asistované fasciální blokády na trupu

30. listopadu 2023

Fakulta zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v areálu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem

Kurz je určen pouze pro lékaře. 

Krajská zdravotní a.s. (c) 2016