Ultrazvukem asistovaná regionální anestezie

Ultrazvukem asistované blokády na horní končetině

23. listopadu 2023

Fakulta zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v areálu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem

Kurz je určen pouze pro lékaře.

Krajská zdravotní a.s. (c) 2016