Výroční traumatologická konference

70 let traumatologie v Ústí nad Labem

13. října 2022 - 14. října 2022

Kampus Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem


Přihlášky k aktivní účasti zasílejte prosím nejpozději do 15. 7. 2022 na e-mail helena.luzumova@kzcr.eu.

Krajská zdravotní a.s. (c) 2016