Krajský traumatologický seminář

Úrazy na COVID nehrají

3. prosince 2021

Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a.s.

Z důvodu nepříznivé epidemiologické situace je Krajský traumatologický seminář zrušen. 

Krajská zdravotní a.s. (c) 2016