Krajský traumatologický seminář a odborná konference všeobecných sester

Tentokrát na téma: Když se daří, když se nedaří...

6. prosince 2019

Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a.s.

Krajská zdravotní a.s. (c) 2016