Informace


Pořadatel sympozia
Psychiatrická klinika FZS Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Odborní garanti:
MUDr. Zdenka Staňková, MUDr. Pavla Zemanová
Psychiatrická klinika FZS Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Datum a místo konání:
pátek 26. května - sobota 27. května 2023
Hotel Port ****, Doksy
ubytování: od 14,30 hod., Hotel Port ****
registrace: od 15,30 hod., recepce hotelu
začátek sympozia: od 17 h

Kredity:
Sympozium je zařazeno do kreditního systému dle platné legislativy pro lékaře a psychology.
 
Organizační a technické zajištění:
Krajská zdravotní, a.s., Oddělení konferenční a marketingové podpory

Sociální péče 3316/12a, Ústí nad Labem
Ing. Lenka Kocmanová Taussigová, e-mail: lenka.kocmanovataussigova@kzcr.eu, tel. 477 114 146 

Upozornění:
Účastník akce souhlasí s pořizováním zvukového a obrazového záznamu akce, včetně zveřejnění záznamů na internetových stránkách, nástěnkách, v médiích a  propagačních materiálech za účelem informování o akci a prezentace školicí činnosti.

Krajská zdravotní a.s. (c) 2016